รับคำปรึกษา

เคลียร์ปัญหาช่องปากทั้งหมดที่จำเป็น

ออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบดิจิทัล

ทดลองใส่วีเนียร์ชั่วคราว

การนัดหมายเพื่อใส่ชิ้นงานตัวจริง

ติดตามผลการรักษา

รับคำปรึกษา

ผ่านการให้คำปรึกษา

ขั้นตอนแรก คือ การประเมินสุขภาพช่องปาก และประเมินว่าการทำวีเนียร์เป็นทางเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหาของคุณหรือไม่ ในระหว่างการให้คำปรึกษาเราจะพูดคุยกันถึงเป้าหมายและความคาดหวังในการรักษาของคุณด้วย

รับการรักษาฟันที่จำเป็นทั้งหมดก่อน

ก่อนทำวีเนียร์ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เราจะต้องมั่นใจว่าปัญหาสุขภาพช่องปากของคุณ ได้รับการรักษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฟันผุ หรือ โรคเหงือกอักเสบ โดยการรักษาก่อนการทำวีเนียร์ เช่น การอุดฟัน การรักษาคลองรากฟัน การผ่าฟันคุด เป็นต้น

ด้วยสาเหตุหลายประการ ทำให้การแก้ไขปัญหาฟันที่มีอยู่เดิมมีความสำคัญมาก ก่อนเริ่มต้นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

การรักษาทางทันตกรรมเพื่อความงาม อย่างวีเนียร์ และการฟอกสีฟันสามารถแก้ไขได้เฉพาะเรื่องความสวยงาม แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่อยู่เบื้องหลัง อย่างโรคฟันผุ โรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ หรือ ปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติได้ ดังนั้นหากไม่ได้รับการรักษาปัญหาเหล่านี้ก่อน อาจทำให้เกิดปัญหาฟันที่รุนแรง หรือ ปัญหามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และจะทำให้งานทันตกรรมเพื่อความงามไม่ประสบความสำเร็จ หรือ ไม่คงทนเท่าที่ควร ในบางกรณี ปัญหาอาจแย่ลงด้วยซ้ำ ยกตัวอย่างเช่น การปล่อยฟันผุไว้โดยไม่ทำการรักษาก่อนแล้วใส่วีเนียร์หรือทำการฟอกสีฟัน จะทำให้เนื้อฟันที่ผุถูกทำลายมากยิ่งขึ้น อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอย่างการติดเชื้อ หรือ สูญเสียฟันได้

การตรวจพบและรักษาทุกปัญหาในช่องปากก่อนการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความงามจะช่วยให้งานนั้นๆประสบความสำเร็จ และมีความยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีฟันซ้อนเก อาจจำเป็นต้องได้รับการจัดฟันก่อนการทำวีเนียร์ จึงจะสามารถทำวีเนียร์ออกมาได้อย่างเหมาะสม และดูเป็นธรรมชาติ

เคลียร์ปัญหาช่องปากทั้งหมดที่จำเป็น

Digital Smile Design

ออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบดิจิทัล

ในวันที่นัดหมาย ทันตแพทย์จะพูดคุยเพื่อสอบถามเป้าหมายและความคาดหวังในรอยยิ้มใหม่ของคุณ ซึ่งจะเป็นการพูดคุยถึงรูปร่าง ขนาด และสีของวีเนียร์ จากนั้นทันตแพทย์จะอธิบายถึงชนิดของวีเนียร์ และให้คำแนะนำต่างๆ แก่คุณเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ต่อมา จะมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งทำให้ได้ภาพจำลองสามมิติของรอยยิ้มใหม่ภายหลังการรักษาด้วยวีเนียร์ว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไร และเหมาะสมกับฟันธรรม ชาติของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ทันตแพทย์และคุณจะร่วมกันวางแผนปรับแต่งองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณพึงพอใจกับผลลัพธ์

หลังจากขั้นตอนการออกแบบด้วยระบบดิจิทัลเสร็จสิ้น เราจะทำการสแกนฟันด้วยเครื่อง iTero scanner ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับถ่ายภาพในช่องปาก และนำภาพถ่ายเหล่านั้นมาเชื่อมต่อกันเป็นแบบจำลองสามมิติได้อย่างแม่นยำ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเพื่อความงามจะทำการประเมินระยะต่างๆ เพื่อนำมาออกแบบวีเนียร์ที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณ   

ปัจจัยสำคัญ 8 ข้อเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบรอยยิ้มใหม่ ดังนี้

  • ความยาวใบหน้า/MCI Length
  • อัตราส่วนค่าคงตัว/MCI Width (MLI,ความกว้างของระยะฟันเขี้ยว) 
  • อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว ของ MCI ที่ต้องการ
  • มุมของฟันตัดหน้าบน และความยาวของระยะออกเสียง
  • ลักษณะของปลายฟันตัด/ ความสัมพันธ์ระหว่าง MCI/MLI 
  • สีฟัน
  • ลักษณะฟันเขี้ยว
  • บุคลิกภาพและฟัน

ข้อที่ 1-4 จะมีความเกี่ยวข้องกับค่าดัชนี MCI ของกระดูกขาขรรไกรล่าง (mandibular cortex index)

ในขณะที่ข้อที่ 5-8 ทันตแพทย์แต่ละท่านอาจให้ความเห็นที่แตกต่างกันไป จึงทำให้เกิดเอกลักษณ์ในชิ้นงานของทั้งทันตแพทย์และช่างเทคนิคนั้นๆ

ทดลองใส่วีเนียร์ชั่วคราว

 (7 วันต่อมา) วันนัดหมายเพื่อทดลองใส่วีเนียร์ชั่วคราว

ในวันนัดหมายเพื่อทดลองใส่วีเนียร์ชั่วคราว คุณจะได้เห็นแบบจำลองรอยยิ้มที่ทำจากขี้ผึ้ง และวีเนียร์ชั่วคราวซึ่งเป็นชิ้นงานทดลองก่อนการทำชิ้นงานวีเนียร์ตัวจริง ในขั้นตอนนี้จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายในการปรับเปลี่ยนรูปร่าง หรือสีของวีเนียร์(หากมีความจำเป็น) แต่ถ้าหากคุณพึงพอใจกับชิ้นงานทดลองแล้ว เราจะดำเนินการไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาด้วยวีเนียร์ ซึ่งอาจมีการกรอแต่งฟันเพิ่มเติม(หากมีความจำเป็น) จากนั้นจะสวมชิ้่นงานวีเนียร์ชั่วคราวให้คุณ เพื่อรอวันนัดหมายมาใส่ชิ้นงานตัวจริง

เราจะทำการสร้างแบบจำลองรอยยิ้มขึ้นมาจากขี้ผึ้ง เพื่อใช้เป็นแบบในการอ้างอิงสำหรับการทำวีเนียร์ชั่วคราว

แบบในการอ้างอิงจะถูกนำมาใช้ทั้งหมด 2 ครั้ง:

  • ใช้แสดงให้คุณเห็นภาพรอยยิ้มใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังการสวมใส่วีเนียร์ตัวจริง สามารถใช้พิจารณาขนาดซี่ฟัน และภาพรวม (แต่ไม่สามารถดูสี และลักษณะพื้นผิวได้) 
  • ใช้ในการทำชิ้นงานวีเนียร์ชั่วคราวให้คุณทดลองสวมใส่หลังผ่านขั้นตอนกรอเตรียมฟันสำหรับวีเนียร์ตัวจริง ซึ่งจะได้รับในการนัดหมายครั้งถัดไป

 

(7 วันต่อมา) การนัดหมายเพื่อใส่ชิ้นงานตัวจริง

ในการนัดหมายครั้งนี้ เราจะถอดวีเนียร์ชั่วคราวที่ใส่ในการนัดหมายครั้งก่อนออก ทำความสะอาดผิวฟัน เพื่อให้ชิ้นงานตัวจริงสวมใส่ได้พอดี โดยขั้นนี้อาจมีการปรับแต่งชิ้นงานวีเนียร์เล็กน้อยได้เพื่อให้ชิ้นงานสมบูรณ์แบบ จากนั้นจึงยึดชิ้นงานถาวรให้เข้าที่

ในการยึดติด เราจะใช้กรดอ่อนกัดที่ผิวฟัน เพื่อให้เกิดพื้นผิวที่มีความหยาบ ช่วยส่งเสริมให้การยึดติดดีขึ้น จากนั้นเราจะทาสารยึดเพื่อเชื่อมผิวฟันและชิ้นงานวีเนียร์ โดยชิ้นงานจะถูกวาง และจัดเรียงในตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างระมัดระวัง ก่อนจะทำการฉายแสงเฉพาะที่ทำให้สารยึดแข็งตัว
หลังจากนั้น พวกเราจะทดสอบการสบฟัน เพื่อให้มั่นใจว่าวีเนียร์เข้ากันได้กับฟันธรรมชาติและไม่ทำให้รู้สึกระคายเคือง โดยในขั้นตอนนี้อาจมีการปรับแต่งวีเนียร์บ้างเล็กน้อย เพื่อให้มีความสบายในการสวมใส่และใช้งานมากที่สุด

หลังจากนั้นเราจะให้คำแนะนำอย่างละเอียดในการดูแลรักษา ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคการแปรงฟัน การทำความสะอาด และใช้ไหมขัดฟัน แนะนำอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง และนัดหมายติดตามผลการรักษา เพื่อให้มั่นใจว่าวีเนียร์ยังคงใช้งานได้เป็นปกติ และสุขภาพช่องปากของคุณดีอยู่เสมอ

ในการนัดหมายเพื่อใส่วีเนียร์ตัวจริง เป็นขั้นตอนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่จะได้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายของการรักษา ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้การดูแลอย่างเต็มที่ เพื่อทำการยึดวีเนียร์ ปรับแต่งการใช้งานและความสวยงามให้เหมาะสม นอกจากนี้เราจะให้คำแนะนำการดูแลในทุกๆด้าน เพื่อให้คุณสามารถรักษารอยยิ้มใหม่นี้ให้คงอยู่ไปได้อีกหลายปี

การนัดหมายเพื่อใส่ชิ้นงานตัวจริง

ติดตามผลการรักษา

ติดตามผลหลังการรักษา 1 สัปดาห์

(7 วันต่อมา) หลังใส่ชิ้นงานตัวจริง

เรามุ่งมั่นในการให้การรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยของเราอยู่เสมอแม้การรักษาจะเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม เราจะนัดติดตามผลการรักษาหลังการใส่วีเนียร์ตัวจริง 1 สัปดาห์ ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาทางทันตกรรมอย่างเป็นองค์รวม

ในวันนัดหมายติดตามผลการรักษา ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะตรวจฟันและสุขอนามัยช่องปากอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นปกติ จากนั้นจะทำการถ่ายภาพเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างก่อนและหลังการรักษา และจดบันทึกผลการรักษาของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นพัฒนาการ และอาจปรับแต่งแผนการรักษาของคุณหากมีความจำเป็น  

นอกจากนี้ เราจะใช้เวลาในการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคุณภายหลังรอยยิ้มใหม่นี้ เราจะตอบคำถามที่คุณสงสัยและให้คำแนะนำเพิ่มเติม รวมไปถึงเคล็ดลับที่จะช่วยให้วีเนียร์ของคุณใช้งานได้นาน และสวยงามอยู่เสมอ

ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ พวกเราเข้าใจว่าวีเนียร์เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่มีงบประมาณสูง เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษาที่ดีที่สุด จนกระทั่งการรักษาเสร็จสิ้นไปแล้ว