เครื่องมือจัดฟันใสที่น่าเชื่อถือ

ผลิตจากวัสดุเกรดทางการแพทย์

ใช้เทคโนโลยีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

ด้วยวัสดุ Zendura FLX
และโปรแกรม CheqM8

ได้รับการยอมรับและรับรองจาก ISO

ด้วยวัสดุ Zendura FLX
และโปรแกรม CheqM8

ปราศจากสาร BPA

ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ไม่มีสาร Bisphenol A

การจัดฟันใส MOOV คืออะไร?

หากคุณไม่ต้องการติดเครื่องมือจัดฟันชนิดโลหะ หรือ เสียเงินจำนวนมากสำหรับการจัดฟันแบบใส MOOV ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการจัดฟันแบบใส โดยทุกขั้นตอนของการรักษาด้วย MOOV จะผ่านการวางแผน และดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันโดยเฉพาะ

MOOV แก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง?

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันซ้อนเก

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันห่าง

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันสบเปิด

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันสบลึก

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันสบคร่อม

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันกัดเบี้ยว

ผลิตขึ้นจาก Zendura FLX

นวัตกรรมแรกของโลกในการใช้วัสดุ Dual-Shell กับเครื่องมือจัดฟัน

ซึ่งประกอบด้วย เคลือบผิวด้านนอก และอีลาสโตเมอร์ตรงกลาง

ทำให้ยึดเกาะฟันได้แน่นขึ้น

คงตำแหน่งฟันให้เหมาะสม

ปกป้องฟันคู่สบจากการกัดกระแทก

ใบรับรองมาตรฐาน ISO คืออะไร และสำคัญอย่างไร?

ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และทันตกรรม การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อคงคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตให้ดีอยู่เสมอ ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บอกซ์ เราสามารถกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่า เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานระดับสากล และได้รับการรับรองจาก ISO 

การผ่านการรับรองคุณภาพจาก ISO หมายความว่า เครื่องมือจัดฟันใส MOOV ได้ผ่านมาตรฐานในทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ระบบการจัดการ กระบวนการผลิต การบริการ และขั้นตอนการดำเนินเอกสารที่จำเป็นในการรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของเอกชนที่สร้างเกณฑ์กำหนดมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของสินค้า ในระดับนานาชาติ

 

การปราศจากสาร BPA คืออะไร และสำคัญอย่างไร?

BPA ย่อมาจาก บิสฟีนอล เอ (Bisphenol A) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติกบางชนิดและเรซิน ตั้งแต่ในสมัยทศวรรษที่ 1950 โดยสารนี้สามารถพบได้ทั่วไปในพลาสติกประเภทโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) และอีพอกซีเรซิน (Epoxy resin)

การสัมผัสสาร BPA อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสมอง และต่อมลูกหมาก โดยเฉพาะทารกในครรภ์ของมารดา เด็กทารก และเด็กเล็ก อีกทั้งยังเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กได้ นอกจากนี้ยังมีผลจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่า สาร BPA นี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจ

เราสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า เครื่องมือจัดฟันใส MOOV ของเราปราศจากสาร BPA

เราให้ความสำคัญในความปลอดภัยของคุณเป็นอันดับหนึ่ง และไม่สนับสนุนการใช้สาร BPA

อ่านเพิ่มเติม

ผู้คิดค้นเครื่องมือจัดฟันใส MOOV

เครื่องมือจัดฟันใส MOOV ถูกคิดค้นขึ้นโดยทพ. วิเชษฐ์ ปาเตีย และ ทพ. วิกรม ปาเตีย ผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ของเรานี่เอง ซึ่งทั้งสองท่านได้เดินทางข้ามประเทศเพื่อไปสอนเกี่ยวกับเครื่องมือจัดฟันใส MOOV และแนะนำวิธีใช้งานให้กับทันตแพทย์ และทันตแพทย์จัดฟันมากมาย

เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จากสหรัฐอเมริกา Zendura FLX ซึ่งเป็นวัสดุที่ช่วยส่งเสริมการเคลื่อนของฟันภายในระยะเวลา 7-14 วันที่ใส่เครื่องมือ นอกจากนี้ชุดถาดเครื่องมือจัดฟันใส MOOV ยังมีความปลอดภัย เนื่องจากปราศจากสาร BPA และสารพิษ Bisphenol-A จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และยังได้รับการรับรองจาก ISO โดยผ่านกระบวนการผลิตจากห้องทดลองในประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับคลินิกทันตกรรมของเรา ทำให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงราคาค่ารักษาได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดฟันใสจากแบรนด์อื่นในวงการทันตกรรม

เครื่องมือจัดฟันใสที่น่าเชื่อถือ

ผลิตจากวัสดุเกรดทางการแพทย์

ใช้เทคโนโลยีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

ด้วยวัสดุ Zendura FLX
และโปรแกรม CheqM8

ได้รับการยอมรับและรับรองจาก ISO

ด้วยวัสดุ Zendura FLX
และโปรแกรม CheqM8

ปราศจากสาร BPA

ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ไม่มีสาร Bisphenol A

การจัดฟันใส MOOV คืออะไร?

หากคุณไม่ต้องการติดเครื่องมือจัดฟันชนิดโลหะ หรือ เสียเงินจำนวนมากสำหรับการจัดฟันแบบใส MOOV ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการจัดฟันแบบใส โดยทุกขั้นตอนของการรักษาด้วย MOOV จะผ่านการวางแผน และดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันโดยเฉพาะ

MOOV แก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง?

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันซ้อนเก

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันห่าง

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันสบเปิด

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันสบลึก

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันสบคร่อม

Change Image on Hover in CSS
Card Back Card Front

ฟันกัดเบี้ยว

ผลิตขึ้นจาก Zendura FLX

นวัตกรรมแรกของโลกในการใช้วัสดุ Dual-Shell กับเครื่องมือจัดฟัน

ซึ่งประกอบด้วย เคลือบผิวด้านนอก และอีลาสโตเมอร์ตรงกลาง

ทำให้ยึดเกาะฟันได้แน่นขึ้น

คงตำแหน่งฟันให้เหมาะสม

ปกป้องฟันคู่สบจากการกัดกระแทก

ใบรับรองมาตรฐาน ISO คืออะไร และสำคัญอย่างไร?

ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และทันตกรรม การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อคงคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตให้ดีอยู่เสมอ ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บอกซ์ เราสามารถกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่า เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานระดับสากล และได้รับการรับรองจาก ISO 

การผ่านการรับรองคุณภาพจาก ISO หมายความว่า เครื่องมือจัดฟันใส MOOV ได้ผ่านมาตรฐานในทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ระบบการจัดการ กระบวนการผลิต การบริการ และขั้นตอนการดำเนินเอกสารที่จำเป็นในการรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของเอกชนที่สร้างเกณฑ์กำหนดมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของสินค้า ในระดับนานาชาติ

การปราศจากสาร BPA คืออะไร และสำคัญอย่างไร?

BPA ย่อมาจาก บิสฟีนอล เอ (Bisphenol A) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติกบางชนิดและเรซิน ตั้งแต่ในสมัยทศวรรษที่ 1950 โดยสารนี้สามารถพบได้ทั่วไปในพลาสติกประเภทโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) และอีพอกซีเรซิน (Epoxy resin)

การสัมผัสสาร BPA อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสมอง และต่อมลูกหมาก โดยเฉพาะทารกในครรภ์ของมารดา เด็กทารก และเด็กเล็ก อีกทั้งยังเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กได้ นอกจากนี้ยังมีผลจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่า สาร BPA นี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจ

เราสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า เครื่องมือจัดฟันใส MOOV ของเราปราศจากสาร BPA

เราให้ความสำคัญในความปลอดภัยของคุณเป็นอันดับหนึ่ง และไม่สนับสนุนการใช้สาร BPA