สไมล์แกลอรี่

รายการทันตกรรม

Invisalign

เครื่องมือจัดฟัน Invisalign® เป็นชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใสที่ผลิตขึ้นเอง ครอบฟันของคุณและเคลื่อนฟันผ่านการคำนวณและควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อทำให้ฟันตรง สามารถถอดออกได้และสังเกตเห็นได้น้อยกว่าเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ

Crossbite

Overbite

Spacing

Crowding

Deepbite

Overjet

Midline

Teeth Whitening

Teeth Whitening is a cosmetic dental treatment that can help remove discolouration and staining caused by different lifestyle factors in everyday life such as food, drinks, and smoking. Teeth Whitening is very effective and is one of the most conservative and cost-effective treatment methods to improve the appearance of your smile

MOOV is a viable treatment option for patients who do not want to wear metal braces, or do not want to pay a large sum for clear aligners. All treatment planning & process are strictly done by dentists – to make sure that patients are receiving the best possible care.

What can you acheive with MOOV

Close Spacing
Correct Cross Bite
Correct Open Bite
Reduce Over Bite
Correct Cross Bite
Adjust Midline

USA Technology

– Zendura Flx Aligner Material
– CheqM8 Software

ISO Approved & Certified

– Zendura Flx Aligner Material
– CheqM8 Software

BPA Free

– Non-Toxic, No Bisphenol A

ผลตอบรับจากคนไข้ของเรา

Smilebox channel