เหตุผลที่พอร์ซเลนวีเนียร์อาจไม่เหมาะกับคุณ

พอร์ซเลนวีเนียร์อาจไม่เหมาะกับคุณ หากคุณมีปัญหา ดังต่อไปนี้:

 • ปัญหาการสบฟัน และการบดเคี้ยว
 • มีความจำเป็นต้องได้รับการจัดฟัน
 • มีปัญหาด้านสุขอนามัยช่องปาก
 • มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
 • ปัญหาโรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ
 • ต้องรับการรักษาคลองรากฟัน
 • ไม่มีคู่สบฟันบริเวณฟันหลัง

ยังมีทางเลือกการรักษาอื่นที่อาจเหมาะสำหรับคุณ ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ เราให้บริการทางทันตกรรมแบบองค์รวม
คลิกลิงก์ด้านล่าง เพื่อดูการรักษาอื่นของเรา

 

ไปยัง การฟอกสีฟัน

ไปยัง การจัดฟันใส Invisalign

ไปยัง การจัดฟันชนิดโลหะ

เหตุผลที่พอร์ซเลนวีเนียร์อาจไม่เหมาะกับคุณ

พอร์ซเลนวีเนียร์อาจไม่เหมาะกับคุณ หากคุณมีปัญหา ดังต่อไปนี้:

  • ปัญหาการสบฟัน และการบดเคี้ยว
  • มีความจำเป็นต้องได้รับการจัดฟัน
  • มีปัญหาด้านสุขอนามัยช่องปาก
  • มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
  • ปัญหาโรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ
  • ต้องรับการรักษาคลองรากฟัน
  • ไม่มีคู่สบฟันบริเวณฟันหลัง

ยังมีทางเลือกการรักษาอื่นที่อาจเหมาะสำหรับคุณ ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ เราให้บริการทางทันตกรรมแบบองค์รวม
คลิกลิงก์ด้านล่าง เพื่อดูการรักษาอื่นของเรา

 

ไปยัง การฟอกสีฟัน

ไปยัง การจัดฟันใส Invisalign

ไปยัง การจัดฟันชนิดโลหะ