ข้อดี และข้อเสียของพอร์ซเลนวีเนียร์มีอะไรบ้าง?

ข้อดี

 • มีความแข็งแรงมากกว่าวัสดุชนิดอื่นที่ใช้ในการทำวีเนียร์ (อาจอยู่ได้นานถึง 15 ปี) 
 • ให้ผลลัพธ์ที่สวยงาม และน่าพึงพอใจ
 • ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสีจากคราบสะสมต่างๆ เมื่อเทียบกับคอมโพสิตวีเนียร์
 • ด้วยคุณสมบัติการสะท้อนแสงที่ใกล้เคียงกับชั้นเคลือบฟันของฟันธรรมชาติ ทำให้พอร์ซเลนวีเนียร์มีความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าคอมโพสิตวีเนียร์
 • สามารถแก้ไขปัญหาฟันเปลี่ยนสี และปัญหาการเรียงตัวของฟันได้
 • เป็นการรักษาที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในงานทันตกรรมเพื่อความงาม

ข้อเสีย

 • มีค่ารักษาสูงกว่าคอมโพสิตวีเนียร์
 • ใช้เวลาในการรักษามากกว่า ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องทำการนัดหมายถึง 3 ครั้ง (โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 ครั้ง)
 • วีเนียร์มีโอกาสหลุดได้ จึงอาจต้องกลับมายึดติดวีเนียร์ซ้ำอีกครั้ง
 • อาจทำให้เกิดอาการเสียวฟัน
 • สูญเสียเนื้อฟันบริเวณผิวด้านหน้าของฟัน และมีข้อจำกัดในการใช้งาน คือห้ามกัด ห้ามแทะ
 • ไม่แนะนำในผู้ที่มีฟันผุ หรือ โรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ

ข้อดี และข้อเสียของพอร์ซเลนวีเนียร์มีอะไรบ้าง?

ข้อดี

 • มีความแข็งแรงมากกว่าวัสดุชนิดอื่นที่ใช้ในการทำวีเนียร์ (อาจอยู่ได้นานถึง 15 ปี) 
 • ให้ผลลัพธ์ที่สวยงาม และน่าพึงพอใจ
 • ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสีจากคราบสะสมต่างๆ เมื่อเทียบกับคอมโพสิตวีเนียร์
 • ด้วยคุณสมบัติการสะท้อนแสงที่ใกล้เคียงกับชั้นเคลือบฟันของฟันธรรมชาติ ทำให้พอร์ซเลนวีเนียร์มีความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าคอมโพสิตวีเนียร์
 • สามารถแก้ไขปัญหาฟันเปลี่ยนสี และปัญหาการเรียงตัวของฟันได้
 • เป็นการรักษาที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในงานทันตกรรมเพื่อความงาม

ข้อเสีย

 • มีค่ารักษาสูงกว่าคอมโพสิตวีเนียร์
 • ใช้เวลาในการรักษามากกว่า ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องทำการนัดหมายถึง 3 ครั้ง (โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 ครั้ง)
 • วีเนียร์มีโอกาสหลุดได้ จึงอาจต้องกลับมายึดติดวีเนียร์ซ้ำอีกครั้ง
 • อาจทำให้เกิดอาการเสียวฟัน
 • สูญเสียเนื้อฟันบริเวณผิวด้านหน้าของฟัน และมีข้อจำกัดในการใช้งาน คือห้ามกัด ห้ามแทะ
 • ไม่แนะนำในผู้ที่มีฟันผุ หรือ โรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ