ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นงานทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งผสานความรู้จากการฝึกปฏิบัติ การศึกษา และงานวิจัยมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของเด็ก ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงช่วงวัยรุ่น ซึ่งมีขอบเขตการรักษาครอบคลุมเกือบทุกด้านของงานทันตกรรม ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยไปจนถึงหัตถการอย่างการผ่าตัดขนาดเล็กในช่องปาก 

ทันตแพทย์ และทุกๆคนในทีมทันตกรรมสำหรับเด็กจะทำงานร่วมกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะมอบการรักษาที่ดีที่สุด พร้อมบริการที่มีความปลอดภัย และสะดวกสบายให้กับบุตรหลานของท่าน  

เราให้ความใส่ใจในการรักษาทันตกรรมสำหรับเด็กเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการรักษาฟัน และดูแลสุขอนามัยช่องปาก เป็นหน้าที่สำคัญของเรา

When will my baby start to get their first teeth?

Most babies begin to develop their primary (deciduous) teeth at around 6 months of age, though the timing can vary. In rare cases, a baby may be born with teeth already present (natal teeth) or develop them shortly after birth (neonatal teeth).

While this occurs in less than 1% of babies, it is generally not a cause for concern. Our paediatric dentists can assess the situation and provide guidance on whether any treatment is necessary.

ฟันซี่แรกของลูกน้อยจะขึ้นเมื่อไหร่?

ฟันน้ำนมซี่แรกของเด็กทารก โดยส่วนใหญ่จะขึ้นในช่วงอายุประมาณ 6 เดือน แต่ในบางกรณีซึ่งสามารถพบได้ยาก น้อยกว่า 1% ของเด็กทารกอาจมีฟันขึ้นตั้งแต่แรกเกิด (natal tooth) หรือขึ้นหลังจากคลอดได้ไม่นาน (neonatal tooth) โดยปกติแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสำหรับเด็กของเรา จะทำการประเมิน และให้คำแนะนำว่าจำเป็นต้องทำการรักษาใดๆหรือไม่