การเคลือบฟลูออไรด์คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

การเคลือบฟลูออไรด์คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

ฟลูออไรด์ คือ แร่ธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ชั้นเคลือบฟันมีความสามารถต้านทานต่อการกัดกร่อนจากกรดที่เกิดจากแบคทีเรียในช่องปากและการบริโภคน้ำตาล

การเคลือบฟลูออไรด์ เป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ ซึ่งฟันผุคือการที่ฟันสูญเสียแร่ธาตุจากการกัดกร่อนของกรด เมื่อทำการเคลือบฟลูออไรด์ที่ฟันจะช่วยให้เกิดการคืนกลับของแร่ธาตุ และทำให้ชั้นเคลือบฟันแข็งแรงทนทานต่อกรดมากยิ่งขึ้น

การเคลือบฟลูออไรด์เป็นประจำจะช่วยป้องกันฟันผุ และลดความจำเป็นในการรับการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆได้ เช่น การอุดฟัน หรือ การรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่าง การทำครอบฟัน ดังนั้นการเคลือบฟลูออไรด์จึงสำคัญมาก โดยเฉพาะในเด็กที่การสร้างฟันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากฟันจะผุกร่อนได้ง่าย

การเคลือบฟลูออไรด์ควรให้การรักษาโดยทันตแพทย์เท่านั้น เนื่องจากการได้รับปริมาณฟลูออไรด์มากเกินไปอาจก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ฟลูออโรซิส (Fluorosis) ซึ่งเป็นภาวะที่ผิวฟันมีลักษณะเป็นรอยด่างสีขาวขุ่น อาจเป็นจุด หรือ แถบก็ได้

เราหมั่นทาฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็กทุกคนในทุกครั้งที่กลับมาตรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพช่องปาก เนื่องจากฟันผุเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก แม้แต่ในวัยทารกก็อาจมีฟันผุได้ ทั้งๆที่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ 

การมีฟันผุอาจก่อให้เกิดอาการปวด และอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันก่อนเวลาอันควร โดยปกติฟันน้ำนมจะอยู่ในช่องปากไปจนถึงช่วงอายุ 11-12 ปี ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองและคลินิกทันตกรรมของเราร่วมกันปกป้องฟันของเด็กๆจากการเกิดฟันผุ

เราหมั่นทาฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็กทุกคนในทุกครั้งที่กลับมาตรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพช่องปาก เนื่องจากฟันผุเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก แม้แต่ในวัยทารกก็อาจมีฟันผุได้ ทั้งๆที่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ 

การมีฟันผุอาจก่อให้เกิดอาการปวด และอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันก่อนเวลาอันควร โดยปกติฟันน้ำนมจะอยู่ในช่องปากไปจนถึงช่วงอายุ 11-12 ปี ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองและคลินิกทันตกรรมของเราร่วมกันปกป้องฟันของเด็กๆจากการเกิดฟันผุ