การเคลือบหลุมร่องฟันคืออะไร?

การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นการรักษาทันตกรรมป้องกันชนิดหนึ่ง โดยการทาสารเคลือบที่ผลิตจากพลาสติกลงบนด้านบดเคี้ยวของฟันหลัง(ฟันกรามใหญ่ และฟันกรามน้อย) ที่มักมีหลุมและร่องลึกจนทำความสะอาดได้ยากด้วยแปรงสีฟัน จึงอาจเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ

วัสดุที่ใช้เคลือบจะถูกทาลงไปที่ผิวฟัน และฉายแสงพิเศษเพื่อทำให้แข็งตัว เกิดเป็นชั้นบางๆกั้นไม่ให้อาหารและเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปติดในหลุมร่องฟัน

โดยทั่วไป การเคลือบหลุมร่องฟันมักทำบนฟันกรามแท้ของเด็กหรือวัยรุ่น เนื่องจากฟันซี่นี้จะมีความเสี่ยงในการผุสูง จากตำแหน่งที่อยู่ลึก และยังมีหลุมและร่องบนด้านบดเคี้ยว อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดฟันผุก็สามารถเคลือบหลุมร่องฟันได้เช่นกัน