การดูแลสุขภาพฟันของเด็กทารก

ฟันน้ำนมซี่แรกของเด็กทารก โดยส่วนใหญ่จะขึ้นในช่วงอายุประมาณ 6 เดือน แต่ในบางกรณีซึ่งสามารถพบได้ยาก น้อยกว่า 1% ของเด็กทารกอาจมีฟันขึ้นตั้งแต่แรกเกิด (natal tooth) หรือขึ้นหลังจากคลอดได้ไม่นาน (neonatal tooth) โดยปกติแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสำหรับเด็กของเรา จะทำการประเมิน และให้คำแนะนำว่าจำเป็นต้องทำการรักษาใดๆหรือไม่

การดูแลสุขภาพฟันของเด็กทารก

ฟันน้ำนมซี่แรกของเด็กทารก โดยส่วนใหญ่จะขึ้นในช่วงอายุประมาณ 6 เดือน แต่ในบางกรณีซึ่งสามารถพบได้ยาก น้อยกว่า 1% ของเด็กทารกอาจมีฟันขึ้นตั้งแต่แรกเกิด (natal tooth) หรือขึ้นหลังจากคลอดได้ไม่นาน (neonatal tooth) โดยปกติแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสำหรับเด็กของเรา จะทำการประเมิน และให้คำแนะนำว่าจำเป็นต้องทำการรักษาใดๆหรือไม่

เมื่อฟันของทารกเริ่มขึ้นต้องดูแลอย่างไร?

ฟันน้ำนมซี่แรกจะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ 6 เดือน และขึ้นครบทุกซี่เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ซึ่งในขณะที่ฟันกำลังจะขึ้นอาจสร้างความระคายเคืองให้กับเหงือกในบริเวณนั้นได้

ผู้ปกครองสามารถใช้นิ้วนวดเบาๆที่บริเวณเหงือก หรือ ใช้ช้อนขนาดเล็กหรือจุกยางสำหรับเด็กที่นำไปแช่เย็นมาใช้ประคบเหงือกเพื่อบรรเทาอาการปวดได้ นอกจากนี้ยังมีเจล และยาเพื่อบรรเทาอาการปวดสำหรับเด็กที่ฟันกำลังจะขึ้น ทั้งนี้ควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อนการใช้ยาทุกชนิด ในบางกรณีเด็กบางคนอาจมีไข้ในขณะที่ฟันกำลังจะขึ้น หากพบอาการเช่นนี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค และหาสาเหตุที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติม

การปลูกฝังความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขอนามัยช่องปากเป็นบทเรียนสุขภาพที่สำคัญ

การดูแลสุขอนามัยช่องปากของเด็ก ได้แก่ การช่วยแปรงฟันให้ลูกหลานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จำกัดการรับประทานขนมหวานในระหว่างมื้ออาหาร และหมั่นพาลูกหลานไปตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ
โดยเราแนะนำให้พาเด็กเล็กมาตรวจฟันครั้งแรกก่อนอายุครบ 2 ปี ในการตรวจฟันครั้งแรกจะทำให้ทันตแพทย์สามารถประเมินพัฒนาการของฟัน รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการสร้างฟัน ความสำคัญของฟลูออไรด์ วิธีดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม วิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การติดขวดนม และให้คำแนะนำผู้ปกครองในเรื่องการรับประทานอาหาร และโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคในช่องปาก เช่น โรคฟันผุ
นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังลูกหลานให้มีทัศนคติที่ดีกับการมาทำฟัน และเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก สามารถช่วยสร้างนิสัยในการมาพบทันตแพทย์เป็นประจำให้ติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่

การปลูกฝังความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขอนามัยช่องปากเป็นบทเรียนสุขภาพที่สำคัญ

การดูแลสุขอนามัยช่องปากของเด็ก ได้แก่ การช่วยแปรงฟันให้ลูกหลานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จำกัดการรับประทานขนมหวานในระหว่างมื้ออาหาร และหมั่นพาลูกหลานไปตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ
โดยเราแนะนำให้พาเด็กเล็กมาตรวจฟันครั้งแรกก่อนอายุครบ 2 ปี ในการตรวจฟันครั้งแรกจะทำให้ทันตแพทย์สามารถประเมินพัฒนาการของฟัน รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการสร้างฟัน ความสำคัญของฟลูออไรด์ วิธีดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม วิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การติดขวดนม และให้คำแนะนำผู้ปกครองในเรื่องการรับประทานอาหาร และโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคในช่องปาก เช่น โรคฟันผุ
นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังลูกหลานให้มีทัศนคติที่ดีกับการมาทำฟัน และเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก สามารถช่วยสร้างนิสัยในการมาพบทันตแพทย์เป็นประจำให้ติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่