ประสิทธิภาพของเครื่องมือจัดฟันใส Invisalign® นั้นเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย สามารถแก้ไขได้กระทั่งเคสที่มีปัญหาทางทันตกรรมที่ซับซ้อน เช่น ฟันซ้อนเกมากหรือฟันห่างมาก อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเรา – ลองดูรีวิวผลลัพธ์ที่น่าประทับใจของ Invisalign® ที่แสดงด้านล่างนี้ และพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่านวัตกรรมการจัดฟันแบบใหม่นี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มของคุณไปขนาดไหน

คลิกเพื่อดูรีวิวผลลัพธ์บางส่วนที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Invisalign®

Crowding

Crossbite

Spacing

Midline Shift

Overbite

Openbite

images from Invisalign® global gallery

ประสิทธิภาพของเครื่องมือจัดฟันใส Invisalign® นั้นเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย สามารถแก้ไขได้กระทั่งเคสที่มีปัญหาทางทันตกรรมที่ซับซ้อน เช่น ฟันซ้อนเกมากหรือฟันห่างมาก อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเรา – ลองดูรีวิวผลลัพธ์ที่น่าประทับใจของ Invisalign® ที่แสดงด้านล่างนี้ และพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่านวัตกรรมการจัดฟันแบบใหม่นี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มของคุณไปขนาดไหน

คลิกเพื่อดูรีวิวผลลัพธ์บางส่วนที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Invisalign®

ฟันซ้อนเก

ฟันสบคร่อม

ฟันห่าง

ฟันกัดเบี้ยว

ฟันสบลึก

ฟันสบเปิด

ภาพจาก Invisalign® global gallery