การอุดฟันด้วยวัสดุแบบคอมโพสิต

ตลอดชีวิต คุณอาจจำเป็นต้องอุดฟันด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การดูแลช่องปากที่ไม่ดี ส่งผลให้ฟันผุหรือเคลือบฟันสึกกร่อน และกระบวนการชราตามธรรมชาติ เมื่อพูดถึงการบูรณะฟัน การอุดฟันแบบคอมโพสิตเป็นทางเลือกแทนการอุดฟันแบบโลหะทั่วไป คลินิกของเรามีตัวเลือกการรักษาที่ปลอดภัยและระยะยาวมากมาย และการอุดฟันแบบคอมโพสิตเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่เรานำเสนอเพื่อจัดการกับข้อกังวลทางทันตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

การอุดแบบคอมโพสิตคืออะไร?

การบูรณะแบบคอมโพสิตเป็นการอุดฟันสีเหมือนฟันขาว คอมโพสิตเป็นวัสดุที่ทำจากเรซิน ซึ่งมักจะสร้างขึ้นแล้วแข็งตัวโดยใช้แสงยูวี

การบูรณะแบบคอมโพสิตมีความทนทานสูงและให้ผลลัพธ์ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ที่ SmileBox Dental Clinic ทันตแพทย์ของเราใช้วัสดุอุดคอมโพสิตเป็นตัวเลือกแรกซึ่งสามารถอุดได้ในการนัดหมายครั้งเดียว

เหตุใดฉันจึงต้องมีการอุดฟันแบบคอมโพสิต?

การอุดฟันแบบคอมโพสิตมักใช้สำหรับปัญหาทางทันตกรรมต่างๆ ได้แก่:

 1. ฟันเสียหายจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการบาดเจ็บ
 2. ฟันที่ได้รับผลกระทบจากฟันผุ
 3. ฟันสึกเนื่องจากการนอนกัดฟัน (การบดหรือกัด)
 4. ฟันผุประเภท 5 – (การกัดเซาะ รอยถลอก และข้อบกพร่องของลิ่ม)

There are other types of restoration materials available such as Amalgam and Glass Ionomer. However, over the years Amalgam is being phased out more and more due to environmental and aesthetic reasons.

At SmileBox, we no longer offer Amalgam restorations but we do have Glass Ionomer available. Glass Ionomer is mainly used for abrasion/erosion cavities, to restore deciduous (baby) teeth and to use as a base material with Composite Restorations.

Composite Restorations can be done with or without local anaesthesia. If there is dental caries (tooth decay) to be removed then anaesthesia can be used. Therefore, you would not feel any pain.

We have various shades of composite resin material, we are able to go through these together and match your shade at your dental appointment. We strive to get the closest colour match to your natural tooth shade.

 1. Outstanding Aesthetics – Composite restorations provide natural-looking results, as they can be matched to the colour of the surrounding teeth, ensuring a seamless blend with the smile.
 2. Tooth Structure Conservation – With composite, minimal removal of healthy tooth structure is required, preserving more of the natural tooth compared to other restorative materials.
 3. Longevity – Composite restorations are durable and can last a considerable amount of time with proper care and maintenance.
 4. Repairability – In the event of damage or wear over time, composite restorations can be easily repaired without needing to replace the entire restoration.
 5. Strong Bonding – Composite materials bond effectively to the tooth structure, creating a stable and reliable restoration that helps prevent further decay.
 6. Less Complex Preparation – The process of placing composite restorations typically involves less complex tooth preparation, resulting in a more straightforward and comfortable experience for the patient.

Economical Option – Composite restorations are a cost-effective choice for dental restorations, providing excellent value for money while maintaining high-quality results.

1 ด้าน       1,100-1,300 THB

Chewing Surface

 

Abrasion

2 ด้าน      1,400-1,800 THB

In between teeth

3-4 ด้าน       1,800-4,500 THB

In between teeth

Abrasion

บริการเพิ่มเติม

 • ยาชาเฉพาะที่ 150 บาท / ตลับ
 • ฐาน 200 บาท / ซี่
 • Base & Dycal 300 บาท / ซี่
 • อุดฟันชั่วคราว 300-800 บาท / ซี่
 • GLUMA Desensitizer 300-500 บาท / ซี่
 • Core Build-up 4,500-5,000 บาท / ซี่

การอุดฟันไม่ได้หมายถึงการมีอายุการใช้งานตลอดชีวิต


แม้ว่าการอุดฟันแบบคอมโพสิตได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อความเครียดในแต่ละวันที่ฟันธรรมชาติสามารถต้านทานได้ แต่การอุดฟันก็ไม่ได้ถูกกำหนดให้คงอยู่ตลอดไป พวกเขาเสนอวิธีแก้ปัญหาที่คงทน แต่ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดชีวิต หากคุณประสบปัญหาใดๆ เช่น ความเสียหาย การหลวม หรือหากไส้หลุด สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

สอบถามตอนนี้