ถ้าฉันสูญเสียฟันแท้ไปหลายซี่จะทำรากฟันเทียมได้หรือไม่?

เมื่อมีการสูญเสียฟันแท้ไปหลายซี่ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหาร หรือแม้แต่การออกเสียง
รากฟันเทียมจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป และเพิ่มความมั่นใจของคุณ โดยรากฟันเทียมถือเป็นทางเลือกสำหรับการทดแทนฟันในอุดมคติ สามารถทำได้ไม่ว่าจะสูญเสียฟันเพียงซี่เดียว หลายซี่ หรือ ไม่มีฟันหลงเหลือในช่องปาก

ฟันปลอมบนรากเทียม คือ ฟันปลอมที่ยึดอยู่ในช่องปากด้วยการติดกับรากฟันเทียม หากฟันปลอมที่คุณมีอยู่หลวมทำให้ใช้งานไม่สะดวก วิธีนี้อาจเป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับคุณ ด้วยการฝังรากฟันเทียมเพียง 2 ตัวจะช่วยให้ฟันปลอมสามารถยึดติดแน่นอยู่บนขากรรไกรได้

สะพานฟันบนรากฟันเทียม คือ ฟันเทียมชนิดติดแน่นที่ยึดอยู่บนรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป ตั้งแต่ 2-3 ซี่ หรือ ทั้งหมดในช่องปาก ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่มีความสวยงาม

หลายคนเชื่อว่าการฝังรากฟันเทียมจะรู้สึกเจ็บ อย่างไรก็ตามที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ เราต้องการให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด จึงทำการรักษาภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่มีรู้สึกเจ็บตลอดการรักษา

รากฟันเทียมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ซึ่งรากเทียมถูกออกแบบขึ้นมาให้สามารถอยู่ในช่องปากได้นานถึง 20-30 ปี

การฝังรากฟันเทียม 4 ตัวเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก เป็นวิธีการผ่าตัดฝังรากเทียมจำนวน 4 ตัว ลงในตำแหน่งและมุมที่จำเพาะเจาะจงบนกระดูกขากรรไกร เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในกรณีที่ต้องการทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งปากด้วยการฝังรากเทียม โดยรากฟันเทียมจะใช้เป็นหลักยึดของสะพานฟัน หรือ ฟันปลอมได้

ทั้งนี้ก่อนการผ่าตัด ทันตแพทย์จะทำการถ่ายภาพเอกซเรย์ ถ่ายภาพใบหน้า สแกนภายในและภายนอกช่องปาก เพื่อประเมินสภาวะของฟัน เหงือก กระดูกขากรรไกร และเนื้อเยื่ออ่อนรอบๆก่อน เมื่อฝังรากฟันเทียม 4 ตัวลงในกระดูกขากรรไกรแล้ว จึงนำสะพานฟันมายึดเข้ากับรากฟันเทียมซึ่งสามารถทำได้ในวันเดียวกัน

การฝังรากฟันเทียม 6 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปากเป็นกระบวนการรักษาด้วยรากฟันเทียมแบบพิเศษซึ่งออกแบบมาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งหมดบนขากรรไกร โดยกระบวนการจะใกล้เคียงกับการฝังรากฟันเทียม 4 ตัวเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก แต่จะใช้รากเทียมอีก 2 ตำแหน่งมาช่วยเสริมการรองรับแรงบดเคี้ยว และเพิ่มความเสถียร

ในขั้นตอนการรักษา ทันตแพทย์จะฝังรากเทียม 6 ตัว ลงในตำแหน่งที่ได้วางแผนไว้บนขากรรไกร รากฟันเทียมเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นหลักยึดของสะพานฟัน หรือ ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งหมด 

โดยทั่วไปการฝังรากฟันเทียม 6 ตัวจะใช้ระยะเวลาในการรักษา 2-3 ครั้ง ซึ่งอาจเป็นระยะเวลานานหลายเดือน สำหรับการนัดหมายครั้งแรกทันตแพทย์จะทำการตรวจช่องปาก และให้คำปรึกษา จากนั้นในครั้งที่สองจะเป็นการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมลงในกระดูกขากรรไกร ภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือ ใช้การฉีดยาระงับประสาทผ่านทางหลอดเลือดดำ หลังจากการฝังรากเทียมแล้วจำเป็นต้องเว้นระยะหลายเดือนเพื่อพักฟื้นแผลผ่าตัด และรอให้รากฟันเทียมเกิดการเชื่อมติดกับกระดูกขากรรไกร ซึ่งในช่วงนี้ผู้ป่วยอาจสวมใส่ฟันปลอม หรือ สะพานฟันชั่วคราวก่อนได้ เมื่อถึงการนัดหมายครั้งสุดท้ายจึงจะทำการยึดสะพานฟัน หรือ ฟันปลอมถาวรเข้ากับรากฟันเทียม