การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรากเทียม

การให้คำปรึกษาเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำรากฟันเทียม คนไข้จะได้พบกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกังวลด้านต่างๆและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากฟันเทียม

ในระหว่างการให้คำปรึกษา ทันตแพทย์จะทำการตรวจฟัน เหงือก และกระดูกขากรรไกรของคนไข้อย่างละเอียด มีการเอ็กซเรย์และสแกนเพื่อประเมินความหนาแน่นและคุณภาพของกระดูกขากรรไกร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินว่าสามารถทำรากฟันเทียมได้หรือไม่