แพ็กเกจให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบ

บันทึกการรักษาเพื่อความงาม & การวิเคราะห์บุคลิกภาพและฟัน

โปรแกรมดิจิทัลสแกน 5 มิติ และบันทึกภาพถ่าย

ถ่ายภาพรังสี

ตรวจ และประเมินสุขภาพช่องปาก

ตรวจข้อต่อขากรรไกร

ตรวจกล้ามเนื้อบดเคี้ยว และใบหน้า

ตรวจนิสัยการกลืน และการหายใจ

แจ้งแผนการรักษาเบื้องต้น และประเมินค่ารักษา

บันทึกการรักษาเพื่อความงาม & การวิเคราะห์บุคลิกภาพและฟัน

โปรแกรมดิจิทัลสแกน 5 มิติ และบันทึกภาพถ่าย

ถ่ายภาพรังสี

ตรวจ และประเมินสุขภาพช่องปาก

ตรวจข้อต่อขากรรไกร

ตรวจกล้ามเนื้อบดเคี้ยว และใบหน้า

ตรวจนิสัยการกลืน และการหายใจ

แจ้งแผนการรักษาเบื้องต้น และประเมินค่ารักษา

แพ็กเกจให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบ

แพ็กเกจให้คำปรึกษาการทำพอร์ซเลนวีเนียร์อย่างเต็มรูปแบบ ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ของเรา ถือเป็นแพ็กเกจให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด รูปแบบในการให้คำปรึกษาจะเป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัวที่คลินิกที่ทันสมัยของเรา


การให้คำปรึกษานี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้นโปรดเผื่อเวลาสำหรับการนัดหมายทำฟันของคุณ


เราจะทำให้คุณรู้สึกสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ในคลินิกของเรา คุณสามารถเข้าใช้เลานจ์ของเราเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือ เติมพลังด้วยบาร์ที่เราเตรียมไว้บริการคุณ และคุณจะได้รับคำปรึกษาในห้องให้คำปรึกษาส่วนตัวที่หรูหราของเรา

 

The consultation itself is ฿3,500, which is deductible from the overall treatment price.

There is also a ฿300 THB instrument sterilisation fee.

ก่อนถึงวันนัดหมาย

ก่อนถึงการนัดหมายรับคำปรึกษาเต็มรูปแบบของคุณ จะมีทีมงาน SmileExperts ของเราทำการติดต่อคุณล่วงหน้าเพื่อขอให้ส่งภาพถ่ายฟันของคุณ โดยเราจะส่งภาพตัวอย่างที่ต้องการให้คุณสามารถถ่ายตามได้ไม่ยาก


เราจะขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการรักษาของคุณ เช่น ประวัติโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาทางทันตกรรมของคุณ


ภาพถ่าย และข้อมูลต่างๆที่คุณส่งให้เรานี้จะช่วยให้ทันตแพทย์ทราบข้อมูลเบื้องต้นของคุณก่อนการนัดหมาย และสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับคุณได้ล่วงหน้า เมื่อถึงวันนัดหมายเราจึงมีเวลาในการซักถามพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้น

 

ในการให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบ คุณจะได้รับ:

บันทึกการรักษาทันตกรรมเพื่อความงาม & การวิเคราะห์บุคลิกภาพและฟัน

บันทึกการรักษาทันตกรรมเพื่อความงามเป็นเอกสารที่ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้เพื่อเก็บผลการตรวจประเมิน และนำมาใช้ประกอบการสร้างสรรค์รอยยิ้มด้วยวีเนียร์ โดยข้อมูลเหล่านี้ ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์โดยรวมของฟัน เหงือก และอวัยวะรอบๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบ่งบอกข้อมูลสภาพช่องปากและฟันก่อนการรักษา รวมถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ
บันทึกการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความงามจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ อย่างรูปถ่ายรอยยิ้มของคุณจากมุมต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการประเมินลักษณะโดยรวมของเหงือกและฟัน ผลการวัดค่าต่างๆ เช่น ความยาว ความกว้าง ลักษณะรูปร่างของฟันแต่ละซี่ อวัยวะโดยรอบ รวมไปถึงผลประเมินการสบฟันระหว่างฟันบนและล่าง
นอกจากนี้อาจมีข้อมูลเรื่องสีผิว รูปร่างใบหน้า และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อรอยยิ้ม ซึ่งทันตแพทย์จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อแนะนำรูปร่าง ขนาด และสีของวีเนียร์ที่เหมาะสม จากนั้นนำมาสร้างเป็นผลลัพธ์ที่สวยงามตามความต้องการของคุณ
นี่เป็นตัวอย่างข้อมูลที่ทันตแพทย์จำเป็นต้องเก็บรวบรวมอย่างละเอียด เพื่อใช้สำหรับวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยแต่ละคน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม และมีรอยยิ้มตรงกับความต้องการ

ลักษณะของฟันมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างมาก เช่น สี รูปร่าง และขนาดของฟันก็สามารถบ่งบอกอายุ เพศ หรือ แม้กระทั่งสเน่ห์ของแต่ละคนได้
ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ พวกเราตระหนักถึงอิทธิพลของความสวยงามของฟันที่ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพของบุคคล นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราเก็บข้อมูลลักษณะบุคลิกภาพ และประเภทบุคลิกภาพที่ผู้ป่วยต้องการจะเป็น เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบวีเนียร์
วิธีนี้ทำให้เราสามารถสร้างวีเนียร์ที่ไม่เพียงแค่สวยงาม แต่ยังสะท้อนถึงบุคลิกของของแต่ละคน
ยกตัวอย่างเช่น คนที่มีความมั่นใจ เข้าสังคมเก่ง เราจะแนะนำวีเนียร์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และรูปร่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมบุคลิกที่มั่นใจและเข้มแข็ง ในทางตรงกันข้าม คนสุขุม มีความเป็นผู้ใหญ่ เราจะแนะนำวีเนียร์ที่มีขนาดเล็กกว่า และรูปร่างกลมมนมากขึ้น ช่วยส่งเสริมความรู้สึกที่ซับซ้อนและความละเอียดอ่อน
นอกจากนี้ พวกเรายังนำข้อมูลบุคลิกภาพมาใช้ร่วมกับการออกแบบวีเนียร์ เช่น อยากมีลักษณะที่ดูเป็นมิตร เข้ากับคนได้ง่าย เราอาจแนะนำวีเนียร์ที่มีเหลี่ยมและมุมที่ไม่ชัดเจนมากนัก รวมถึงใช้สีที่อ่อนลง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่เปิดเผย และอบอุ่น
การรวบรวมข้อมูล เช่นลักษณะบุคลิกภาพที่เป็น และต้องการจะเป็น มาใช้ในการออกแบบชิ้นงานวีเนียร์ จะช่วยทำให้รอยยิ้มไม่เพียงแค่สวยงาม แต่ยังช่วยสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละคน ดังนั้นเราจึงได้กำหนดขั้นตอนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละคน รู้สึกพอใจกับวีเนียร์ที่ออกแบบมาให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยโดยเฉพาะ

แพ็กเกจให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบ

แพ็กเกจให้คำปรึกษาการทำพอร์ซเลนวีเนียร์อย่างเต็มรูปแบบ ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ของเรา ถือเป็นแพ็กเกจให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด รูปแบบในการให้คำปรึกษาจะเป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัวที่คลินิกที่ทันสมัยของเรา

การให้คำปรึกษานี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้นโปรดเผื่อเวลาสำหรับการนัดหมายทำฟันของคุณ

เราจะทำให้คุณรู้สึกสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ในคลินิกของเรา คุณสามารถเข้าใช้เลานจ์ของเราเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือ เติมพลังด้วยบาร์ที่เราเตรียมไว้บริการคุณ และคุณจะได้รับคำปรึกษาในห้องให้คำปรึกษาส่วนตัวที่หรูหราของเรา

ก่อนถึงวันนัดหมาย

ก่อนถึงการนัดหมายรับคำปรึกษาเต็มรูปแบบของคุณ จะมีทีมงาน SmileExperts ของเราทำการติดต่อคุณล่วงหน้าเพื่อขอให้ส่งภาพถ่ายฟันของคุณ โดยเราจะส่งภาพตัวอย่างที่ต้องการให้คุณสามารถถ่ายตามได้ไม่ยาก

เราจะขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการรักษาของคุณ เช่น ประวัติโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาทางทันตกรรมของคุณ

ภาพถ่าย และข้อมูลต่างๆที่คุณส่งให้เรานี้จะช่วยให้ทันตแพทย์ทราบข้อมูลเบื้องต้นของคุณก่อนการนัดหมาย และสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับคุณได้ล่วงหน้า เมื่อถึงวันนัดหมายเราจึงมีเวลาในการซักถามพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้น

The consultation itself is ฿3,500, which is deductible from the overall treatment price.

There is also a ฿300 THB instrument sterilisation fee.

โปรแกรมดิจิทัลสแกน 5 มิติ และบันทึกภาพถ่าย

ทันตแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านรอยยิ้มของคุณจะทำการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ ทั้งนอกช่องปากและในช่องปาก รวมไปถึงการสบฟัน กายวิภาคของใบหน้า ภาพขณะยิ้ม และโครงหน้าด้านข้าง ภาพถ่ายเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สำหรับการวางแผนการทำพอร์ซเลนวีเนียร์ในแบบฉบับของคุณโดยเฉพาะ

ถ่ายภาพรังสี

เมื่อมาถึงคลินิก คุณจะได้รับบริการถ่ายภาพรังสีหรือเอกซเรย์โดยผู้ช่วยทันตกรรมของเรา


ประกอบไปด้วย ภาพถ่ายรังสีชนิดกัดปีก (Bitewing radiograph) จำนวน 2 ภาพ, ภาพถ่ายรังสีรอบปลายราก (Periapical radiograph) จำนวน 1 ภาพ, ภาพถ่ายรังสีเซฟาโลเมตริก (Cephalometric radiograph) และภาพถ่ายรังสีพาโนรามิก (Panoramic radiograph)
การถ่ายภาพรังสีเซฟาโลเมตริก มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ใบหน้าด้านข้างของคุณ ซึ่งจะถูกนำมาผสานรวมกับภาพถ่ายใบหน้าด้านข้าง เพื่อทำการวิเคราะห์ให้สมบูรณ์ โดยเราสามารถทำให้ภาพถ่ายและภาพเอกซเรย์มีขนาด มุมและสัดส่วนที่ตรงกันซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์โครงหน้าด้านข้างได้ดีมากขึ้น จึงมั่นใจได้ว่าเราวิเคราะห์ใบหน้าของคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างจมูก ริมฝีปาก และคาง

 

การถ่ายภาพรังสีพาโนรามิก ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีฟันฝังคุด ฟันเกิน หรือ ฟันขึ้นไม่ครบ และใช้ในการประเมินระดับและความหนาของกระดูกเบ้าฟัน นอกจากนี้ยังใช้ประเมินลักษณะของกระดูก และข้อต่อขากรรไกรได้ด้วย

ตรวจ และประเมินสุขภาพช่องปาก

การตรวจอย่างเต็มรูปแบบจะประกอบไปด้วยการตรวจฟันและเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยทันตแพทย์ของเราจะทำการตรวจอย่างละเอียดว่าคุณมีปัญหาฟันอื่นๆที่ต้องได้รับการรักษาก่อนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการบูรณะฟัน การถอนฟัน หรือ การรักษาคลองรากฟัน ไม่เพียงเท่านั้นคุณจะได้รับบริการขูดหินน้ำลายและขัดฟัน เพื่อกำจัดหินปูน คราบพลัค และคราบติดสีที่สะสมบนฟันด้วย


นอกจากนี้จะมีการตรวจการเรียงตัวของฟัน การสบฟัน ลักษณะของโครงสร้างกระดูกและฟัน ว่ามีปัญหาเช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันสบคร่อม เป็นต้นที่อาจต้องแก้ไขด้วยการจัดฟันก่อนหรือไม่

 

ตรวจข้อต่อขากรรไกร

ประกอบด้วย การตรวจวัดระยะอ้าปาก (ระยะอ้าปากที่ปกติควรมีความกว้างประมาณ 40 มิลลิเมตร หรือ เท่ากับความกว้างของ 3 นิ้วมือ) การตรวจแนวในการอ้าปาก-ปิดปากว่ามีการเบี่ยงเบนไปจากแนวตรงหรือไม่ การตรวจวัดระยะการเคลื่อนของขากรรไกรในแนวด้านข้าง และยื่นมาข้างหน้า (ควรสามารถยื่นเยื้องขากรรไกรไปยังแต่ละข้างได้เป็นระยะอย่างน้อย 10 มิลลิเมตร) และการตรวจเสียงขณะอ้าปาก-ปิดปาก เช่น เสียงคลิก เสียงป๊อบ หรือ เสียงกรอบแกรบ (ทันตแพทย์จะทำการตรวจข้อต่อขากรรไกรโดยใช้2นิ้วมือสัมผัสบริเวณหน้าหู หรือ อาจใช้นิ้วก้อยคลำข้อต่อขากรรไกรจากด้านในรูหู)


หากตรวจพบความผิดปกติอาจบ่งบอกได้ว่าคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกร หรือ Temporomandibular Disorder (TMD) ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนเริ่มกระบวนการรักษาอื่นต่อไป

 

ตรวจกล้ามเนื้อบดเคี้ยว และใบหน้า

เป็นการตรวจประเมินความสมมาตร และไม่สมมาตรของใบหน้าทั้งขณะพัก ขณะพูดคุย ขณะยิ้ม และทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าต่างๆ
(เราอาจขอให้คุณแสดงสีหน้าต่างๆ หรือ เปล่งเสียงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจวิเคราะห์)

ตรวจนิสัยการกลืน และการหายใจ

เป็นการตรวจพฤติกรรม หรือ นิสัยการกลืนและการหายใจของคุณ รวมไปถึงประวัติทางการแพทย์เกี่ยวกับการแพ้สารต่างๆ โดยปัญหาพฤติกรรมการกลืนและระบบทางเดินหายใจที่ผิดปกติสามารถนำไปสู่ปัญหาการหายใจลำบาก หรือ การวางตำแหน่งของลิ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของฟันทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

ในการให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบ คุณจะได้รับ:

บันทึกการรักษาทันตกรรมเพื่อความงาม & การวิเคราะห์บุคลิกภาพและฟัน

บันทึกการรักษาทันตกรรมเพื่อความงามเป็นเอกสารที่ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้เพื่อเก็บผลการตรวจประเมิน และนำมาใช้ประกอบการสร้างสรรค์รอยยิ้มด้วยวีเนียร์ โดยข้อมูลเหล่านี้ ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์โดยรวมของฟัน เหงือก และอวัยวะรอบๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบ่งบอกข้อมูลสภาพช่องปากและฟันก่อนการรักษา รวมถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ

บันทึกการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความงามจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ อย่างรูปถ่ายรอยยิ้มของคุณจากมุมต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการประเมินลักษณะโดยรวมของเหงือกและฟัน ผลการวัดค่าต่างๆ เช่น ความยาว ความกว้าง ลักษณะรูปร่างของฟันแต่ละซี่ อวัยวะโดยรอบ รวมไปถึงผลประเมินการสบฟันระหว่างฟันบนและล่าง

นอกจากนี้อาจมีข้อมูลเรื่องสีผิว รูปร่างใบหน้า และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อรอยยิ้ม ซึ่งทันตแพทย์จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อแนะนำรูปร่าง ขนาด และสีของวีเนียร์ที่เหมาะสม จากนั้นนำมาสร้างเป็นผลลัพธ์ที่สวยงามตามความต้องการของคุณ

นี่เป็นตัวอย่างข้อมูลที่ทันตแพทย์จำเป็นต้องเก็บรวบรวมอย่างละเอียด เพื่อใช้สำหรับวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยแต่ละคน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม และมีรอยยิ้มตรงกับความต้องการ

ลักษณะของฟันมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างมาก เช่น สี รูปร่าง และขนาดของฟันก็สามารถบ่งบอกอายุ เพศ หรือ แม้กระทั่งสเน่ห์ของแต่ละคนได้ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ พวกเราตระหนักถึงอิทธิพลของความสวยงามของฟันที่ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพของบุคคล นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราเก็บข้อมูลลักษณะบุคลิกภาพ และประเภทบุคลิกภาพที่ผู้ป่วยต้องการจะเป็น เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบวีเนียร์

วิธีนี้ทำให้เราสามารถสร้างวีเนียร์ที่ไม่เพียงแค่สวยงาม แต่ยังสะท้อนถึงบุคลิกของของแต่ละคนยกตัวอย่างเช่น คนที่มีความมั่นใจ เข้าสังคมเก่ง เราจะแนะนำวีเนียร์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และรูปร่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมบุคลิกที่มั่นใจและเข้มแข็ง ในทางตรงกันข้าม คนสุขุม มีความเป็นผู้ใหญ่ เราจะแนะนำวีเนียร์ที่มีขนาดเล็กกว่า และรูปร่างกลมมนมากขึ้น ช่วยส่งเสริมความรู้สึกที่ซับซ้อนและความละเอียดอ่อน

นอกจากนี้ พวกเรายังนำข้อมูลบุคลิกภาพมาใช้ร่วมกับการออกแบบวีเนียร์ เช่น อยากมีลักษณะที่ดูเป็นมิตร เข้ากับคนได้ง่าย เราอาจแนะนำวีเนียร์ที่มีเหลี่ยมและมุมที่ไม่ชัดเจนมากนัก รวมถึงใช้สีที่อ่อนลง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่เปิดเผย และอบอุ่น

การรวบรวมข้อมูล เช่นลักษณะบุคลิกภาพที่เป็น และต้องการจะเป็น มาใช้ในการออกแบบชิ้นงานวีเนียร์ จะช่วยทำให้รอยยิ้มไม่เพียงแค่สวยงาม แต่ยังช่วยสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละคน ดังนั้นเราจึงได้กำหนดขั้นตอนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละคน รู้สึกพอใจกับวีเนียร์ที่ออกแบบมาให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยโดยเฉพาะ

โปรแกรมดิจิทัลสแกน 5 มิติ และบันทึกภาพถ่าย

ทันตแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านรอยยิ้มของคุณจะทำการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ ทั้งนอกช่องปากและในช่องปาก รวมไปถึงการสบฟัน กายวิภาคของใบหน้า ภาพขณะยิ้ม และโครงหน้าด้านข้าง ภาพถ่ายเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สำหรับการวางแผนการทำพอร์ซเลนวีเนียร์ในแบบฉบับของคุณโดยเฉพาะ

ถ่ายภาพรังสี

เมื่อมาถึงคลินิก คุณจะได้รับบริการถ่ายภาพรังสีหรือเอกซเรย์โดยผู้ช่วยทันตกรรมของเรา


ประกอบไปด้วย ภาพถ่ายรังสีชนิดกัดปีก (Bitewing radiograph) จำนวน 2 ภาพ, ภาพถ่ายรังสีรอบปลายราก (Periapical radiograph) จำนวน 1 ภาพ, ภาพถ่ายรังสีเซฟาโลเมตริก (Cephalometric radiograph) และภาพถ่ายรังสีพาโนรามิก (Panoramic radiograph)

การถ่ายภาพรังสีเซฟาโลเมตริก มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ใบหน้าด้านข้างของคุณ ซึ่งจะถูกนำมาผสานรวมกับภาพถ่ายใบหน้าด้านข้าง เพื่อทำการวิเคราะห์ให้สมบูรณ์ โดยเราสามารถทำให้ภาพถ่ายและภาพเอกซเรย์มีขนาด มุมและสัดส่วนที่ตรงกันซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์โครงหน้าด้านข้างได้ดีมากขึ้น จึงมั่นใจได้ว่าเราวิเคราะห์ใบหน้าของคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างจมูก ริมฝีปาก และคาง

 

การถ่ายภาพรังสีพาโนรามิก ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีฟันฝังคุด ฟันเกิน หรือ ฟันขึ้นไม่ครบ และใช้ในการประเมินระดับและความหนาของกระดูกเบ้าฟัน นอกจากนี้ยังใช้ประเมินลักษณะของกระดูก และข้อต่อขากรรไกรได้ด้วย

ตรวจ และประเมินสุขภาพช่องปาก

การตรวจอย่างเต็มรูปแบบจะประกอบไปด้วยการตรวจฟันและเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยทันตแพทย์ของเราจะทำการตรวจอย่างละเอียดว่าคุณมีปัญหาฟันอื่นๆที่ต้องได้รับการรักษาก่อนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการบูรณะฟัน การถอนฟัน หรือ การรักษาคลองรากฟัน ไม่เพียงเท่านั้นคุณจะได้รับบริการขูดหินน้ำลายและขัดฟัน เพื่อกำจัดหินปูน คราบพลัค และคราบติดสีที่สะสมบนฟันด้วย


นอกจากนี้จะมีการตรวจการเรียงตัวของฟัน การสบฟัน ลักษณะของโครงสร้างกระดูกและฟัน ว่ามีปัญหาเช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันสบคร่อม เป็นต้นที่อาจต้องแก้ไขด้วยการจัดฟันก่อนหรือไม่

 

ตรวจข้อต่อขากรรไกร

ประกอบด้วย การตรวจวัดระยะอ้าปาก (ระยะอ้าปากที่ปกติควรมีความกว้างประมาณ 40 มิลลิเมตร หรือ เท่ากับความกว้างของ 3 นิ้วมือ) การตรวจแนวในการอ้าปาก-ปิดปากว่ามีการเบี่ยงเบนไปจากแนวตรงหรือไม่ การตรวจวัดระยะการเคลื่อนของขากรรไกรในแนวด้านข้าง และยื่นมาข้างหน้า (ควรสามารถยื่นเยื้องขากรรไกรไปยังแต่ละข้างได้เป็นระยะอย่างน้อย 10 มิลลิเมตร) และการตรวจเสียงขณะอ้าปาก-ปิดปาก เช่น เสียงคลิก เสียงป๊อบ หรือ เสียงกรอบแกรบ (ทันตแพทย์จะทำการตรวจข้อต่อขากรรไกรโดยใช้2นิ้วมือสัมผัสบริเวณหน้าหู หรือ อาจใช้นิ้วก้อยคลำข้อต่อขากรรไกรจากด้านในรูหู)


หากตรวจพบความผิดปกติอาจบ่งบอกได้ว่าคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกร หรือ Temporomandibular Disorder (TMD) ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนเริ่มกระบวนการรักษาอื่นต่อไป

 

ตรวจกล้ามเนื้อบดเคี้ยว และใบหน้า

เป็นการตรวจประเมินความสมมาตร และไม่สมมาตรของใบหน้าทั้งขณะพัก ขณะพูดคุย ขณะยิ้ม และทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าต่างๆ
(เราอาจขอให้คุณแสดงสีหน้าต่างๆ หรือ เปล่งเสียงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจวิเคราะห์)

ตรวจนิสัยการกลืน และการหายใจ

เป็นการตรวจพฤติกรรม หรือ นิสัยการกลืนและการหายใจของคุณ รวมไปถึงประวัติทางการแพทย์เกี่ยวกับการแพ้สารต่างๆ โดยปัญหาพฤติกรรมการกลืนและระบบทางเดินหายใจที่ผิดปกติสามารถนำไปสู่ปัญหาการหายใจลำบาก หรือ การวางตำแหน่งของลิ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของฟันทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

แจ้งแผนการรักษาเบื้องต้น และประเมินค่ารักษา

คุณจะได้รับทราบแผนการรักษาเบื้องต้น และการประเมินราคาค่ารักษาทั้งหมด คุณสามารถนำเอกสารเหล่านี้กลับบ้านได้เลย หรือ ให้เราส่งอีเมลให้คุณก็ได้เช่นกัน เรามีข้อเสนอทางเลือกชำระเงินที่หลากหลาย เช่น ผ่อน 0% กับธนาคารของคุณ หรือ ผ่อนชำระกับคลินิกของเราโดยตรง และเรายังมอบส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการชำระค่ารักษาเต็มจำนวนอีกด้วย


เราขอแนะนำแพ็กเกจให้คำปรึกษาแบบเร่งด่วน ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ ซึ่งรูปแบบในการให้คำปรึกษาจะเป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัวที่คลินิกที่ทันสมัยของเราเช่นเดียวกัน


แพ็กเกจให้คำปรึกษาแบบเร่งด่วนนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงเหมาะอย่างยิ่งหากคุณมีภารกิจที่ต้องทำมากมาย คุณสามารถเข้าและออกจากคลินิกไปพร้อมกับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ ก่อนที่คุณจะรู้ตัวเสียอีก!