การให้คำปรึกษาแบบเสมือนจริงของเราเป็นการนัดหมายให้คุณได้พูดคุยกับทันตแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของเราผ่านทาง Google Meet

ก่อนถึงการนัดหมายรับคำปรึกษาแบบเสมือนจริงของคุณ จะมีทีมงาน SmileExperts ของเราทำการติดต่อคุณล่วงหน้าเพื่อขอให้ส่งภาพถ่ายฟันของคุณ โดยเราจะส่งภาพตัวอย่างที่ต้องการให้คุณสามารถถ่ายตามได้ไม่ยาก

เราจะขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการรักษาของคุณ เช่น ประวัติโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาทางทันตกรรมของคุณ

ภาพถ่าย และข้อมูลต่างๆที่คุณส่งให้เรานี้จะช่วยให้ทันตแพทย์ทราบข้อมูลเบื้องต้นของคุณก่อนการนัดหมาย และสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับคุณได้ล่วงหน้า เมื่อถึงวันนัดหมายเราจึงมีเวลาในการซักถามพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้น 

คุณจะได้รับลิงก์เข้าสู่ Google Meet ก่อนถึงการนัดหมาย หากคุณมีคำถาม หรือ พบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงลิงก์ดังกล่าว คุณสามารถติดต่อทีมงาน SmileExperts ของเราได้ พวกเขายินดีช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ (พวกเขาเรียกได้ว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการเทคโนโลยีเลยล่ะ)

ค่าบริการรับคำปรึกษา และค่าธรรมเนียม

การให้คำปรึกษาแบบเสมือนจริงจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยมีค่าบริการรับคำปรึกษา 500 บาท ซึ่งไม่สามารถนำมาหักลดจากค่ารักษาทั้งหมดได้

หลังจากเสร็จสิ้นการให้คำปรึกษาแบบเสมือนจริง ทีมงานของเราจะทำการติดต่อกลับหาคุณอีกครั้งในวันเดียวกัน หรือ วันถัดไป เพื่อให้คุณได้มีเวลาตัดสินใจในการเลือกรับการรักษาที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ หากคุณสนใจเราจะทำการนัดหมายวันเพื่อดำเนินการรักษาขั้นต่อไปที่คลินิกของเรา เริ่มจากการให้คำปรึกษาตัวต่อตัวที่คลินิก การตรวจเพิ่มเติม การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพรังสี และการสแกนฟันด้วยเครื่อง iTero scanner

ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการจัดฟันของคุณ เพราะเราต้องการให้คุณมีสุขภาพช่องปากที่ดี เราจะให้การรักษาทางทันตกรรมที่จำเป็นสำหรับคุณก่อนเริ่มการจัดฟัน หากคุณไม่ได้รับการรักษา หรือ ปล่อยปละละเลยอาจก่อให้เกิดปัญหาช่องปากและปัญหาในการจัดฟันที่ซับซ้อนรุนแรงมากขึ้นในอนาคต จนอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันได้

การให้คำปรึกษาแบบเสมือนจริงของเราเป็นการนัดหมายให้คุณได้พูดคุยกับทันตแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของเราผ่านทาง Google Meet

ก่อนถึงการนัดหมายรับคำปรึกษาแบบเสมือนจริงของคุณ จะมีทีมงาน SmileExperts ของเราทำการติดต่อคุณล่วงหน้าเพื่อขอให้ส่งภาพถ่ายฟันของคุณ โดยเราจะส่งภาพตัวอย่างที่ต้องการให้คุณสามารถถ่ายตามได้ไม่ยาก

เราจะขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการรักษาของคุณ เช่น ประวัติโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาทางทันตกรรมของคุณ

ภาพถ่าย และข้อมูลต่างๆที่คุณส่งให้เรานี้จะช่วยให้ทันตแพทย์ทราบข้อมูลเบื้องต้นของคุณก่อนการนัดหมาย และสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับคุณได้ล่วงหน้า เมื่อถึงวันนัดหมายเราจึงมีเวลาในการซักถามพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้น

คุณจะได้รับลิงก์เข้าสู่ Google Meet ก่อนถึงการนัดหมาย หากคุณมีคำถาม หรือ พบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงลิงก์ดังกล่าว คุณสามารถติดต่อทีมงาน SmileExperts ของเราได้ พวกเขายินดีช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ (พวกเขาเรียกได้ว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการเทคโนโลยีเลยล่ะ)

ค่าบริการรับคำปรึกษา และค่าธรรมเนียม

การให้คำปรึกษาแบบเสมือนจริงจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยมีค่าบริการรับคำปรึกษา 500 บาท ซึ่งไม่สามารถนำมาหักลดจากค่ารักษาทั้งหมดได้

หลังจากเสร็จสิ้นการให้คำปรึกษาแบบเสมือนจริง ทีมงานของเราจะทำการติดต่อกลับหาคุณอีกครั้งในวันเดียวกัน หรือ วันถัดไป เพื่อให้คุณได้มีเวลาตัดสินใจในการเลือกรับการรักษาที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ หากคุณสนใจเราจะทำการนัดหมายวันเพื่อดำเนินการรักษาขั้นต่อไปที่คลินิกของเรา เริ่มจากการให้คำปรึกษาตัวต่อตัวที่คลินิก การตรวจเพิ่มเติม การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพรังสี และการสแกนฟันด้วยเครื่อง iTero scanner

ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการจัดฟันของคุณ เพราะเราต้องการให้คุณมีสุขภาพช่องปากที่ดี เราจะให้การรักษาทางทันตกรรมที่จำเป็นสำหรับคุณก่อนเริ่มการจัดฟัน หากคุณไม่ได้รับการรักษา หรือ ปล่อยปละละเลยอาจก่อให้เกิดปัญหาช่องปากและปัญหาในการจัดฟันที่ซับซ้อนรุนแรงมากขึ้นในอนาคต จนอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันได้