การบูรณะฟันด้วยวัสดุคอมโพสิตคืออะไร?

การบูรณะฟันด้วยวัสดุคอมโพสิตคือการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันสีขาว คอมโพสิตเป็นวัสดุที่มีฐานเป็นเรซิน ซึ่งโดยปกติจะสร้างขึ้นแล้วทำให้แข็งตัวโดยใช้แสงยูวี การบูรณะด้วยคอมโพสิตมีความทนทานสูงและให้ผลลัพธ์ที่สวยงามมาก ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ ทันตแพทย์ของเราใช้วัสดุอุดฟันเป็นวัสดุทางเลือกอันดับแรก ซึ่งสามารถใส่ได้ในการนัดหมายครั้งเดียว มีวัสดุบูรณะประเภทอื่นๆ เช่น อะมัลกัมและกลาสไอโอโนเมอร์
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อะมัลกัมกำลังเลิกใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมและความสวยงาม ที่ SmileBox เราไม่ให้บริการบูรณะด้วยวัสดุอมัลกัมอีกต่อไป แต่เรามี Glass Ionomer ให้บริการ กลาสไอโอโนเมอร์ใช้เป็นหลักสำหรับการขัดสี/ฟันผุ การบูรณะฟันน้ำนม (ทารก) และใช้เป็นวัสดุฐานร่วมกับการบูรณะด้วยคอมโพสิต

Composite Restorations can be done with or without local anaesthesia. If there is dental caries(tooth decay) to be removed then anaesthesia can be used. Therefore, you would not feel any pain.

We have various shades of composite resin material, we are able to go through these together and match your shade at your dental appointment. We strive to get the closest colour match to your natural tooth shade.

Composite Restorations generally last for 5-10 years. After time they can become stained from food and drink and may need replacing. It is important for patients with Composite Restorations to maintain good oral hygiene, and attend regular recall examinations and cleaning appointments.

Prices for Composite Restorations start at 1,000 THB.

Contact one of our SmileExperts today to begin your Composite Restoration journey with SmileBox Dental

contact us

Not sure about Composite Restorations? Here are some other treatment options that may be suitable for you:

Porcelain/Ceramic Veneers
Teeth Whitening
Composite Bonding
Crowns