การฝังรากฟันเทียม 6 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปากคืออะไร?

การฝังรากฟันเทียม 6 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก เป็นกระบวนการรักษาด้วยรากฟันเทียมแบบพิเศษซึ่งออกแบบมาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งหมดบนขากรรไกร โดยกระบวนการจะใกล้เคียงกับการฝังรากฟันเทียม 4 ตัวเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก แต่จะใช้รากเทียมเพิ่มอีก 2 ตำแหน่งมาช่วยเสริมการรองรับแรงบดเคี้ยว และความเสถียร

 

ในขั้นตอนการรักษา ทันตแพทย์จะฝังรากเทียม 6 ตัว ลงในตำแหน่งที่ได้วางแผนไว้บนกระดูกขากรรไกร รากฟันเทียมเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นหลักยึดของสะพานฟัน หรือ ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งหมด 

 

โดยทั่วไปการฝังรากฟันเทียม 6 ตัวจะใช้ระยะเวลาในการรักษา 2-3 ครั้ง ซึ่งอาจเป็นระยะเวลานานหลายเดือน สำหรับการนัดหมายครั้งแรกทันตแพทย์จะทำการตรวจช่องปาก และให้คำปรึกษา จากนั้นในครั้งที่สองจะเป็นการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมลงในกระดูกขากรรไกร ภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่ หลังจากการฝังรากเทียมแล้วจำเป็นต้องเว้นระยะหลายเดือนเพื่อพักฟื้นแผลผ่าตัด และรอให้รากฟันเทียมเกิดการเชื่อมติดกับกระดูกขากรรไกร ในช่วงนี้ผู้ป่วยอาจสวมใส่ฟันปลอม หรือ สะพานฟันชั่วคราวก่อนได้ เมื่อถึงการนัดหมายครั้งสุดท้ายจึงจะทำการยึดสะพานฟัน หรือ ฟันปลอมถาวรเข้ากับรากฟันเทียม

ข้อดี และข้อเสีย ของการฝังรากฟันเทียม 6 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก

ข้อดี

 1. ให้ความเสถียรมากขึ้น: การฝังรากฟันเทียม 6 ตัวจะช่วยให้รองรับฟันเทียมได้ดี และมีความเสถียรมากขึ้น จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างมากในกรณีที่สูญเสียฟันหลายซี่
 2. ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น: การฝังรากฟันเทียม 6 ตัวทำให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหาร พูดคุย และยิ้มได้อย่างมั่นใจ และสะดวกสบาย 
 3. เสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ: หลังการฝังรากเทียม 6 ตัว จะทดแทนฟันด้วยวัสดุบูรณะซึ่งได้ออกแบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้กลมกลืนกับฟันธรรมชาติของผู้ป่วย จึงได้รอยยิ้มที่สวยงามน่าพึงพอใจ และเป็นธรรมชาติ
 4. ใส่ฟันได้ทันที: คุณสามารถรับการใส่สะพานฟัน หรือ ฟันปลอมได้ในวันเดียวกันกับการฝังรากฟันเทียม ทำให้คุณสามารถกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มใหม่ได้ทันที

ข้อเสีย

 1. ค่ารักษา: แม้การฝังรากฟันเทียม 6 ตัวเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก จะราคาต่ำกว่าการฝังรากเทียมทั่วไป แต่ยังคงมีราคาสูงกว่าการทำฟันปลอมชนิดถอดได้มาก
 2. ต้องเว้นระยะเพื่อพักฟื้น: การฝังรากฟันเทียม 6 ตัวจำเป็นต้องเว้นระยะเวลาเพื่อพักฟื้นจากการผ่าตัด และรอให้รากเทียมเกิดการเชื่อมติดกับกระดูกขากรรไกร ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายเดือน
 3. ไม่ใช่วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับทุกคน: เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องมีปริมาณกระดูกขากรรไกรที่เพียงพอ และมีสุขภาพช่องปากที่ดี
 4. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน: เช่นเดียวกันกับการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ การฝังรากฟันเทียม 6 ตัว เพื่อรองรับฟันเทียมหลายซี่ก็มีโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น การฝังรากฟันเทียมล้มเหลว หรือ เกิดการติดเชื้อ

ข้อดี

 1. ให้ความเสถียรมากขึ้น: การฝังรากฟันเทียม 6 ตัวจะช่วยให้รองรับฟันเทียมได้ดี และมีความเสถียรมากขึ้น จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างมากในกรณีที่สูญเสียฟันหลายซี่
 2. ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น: การฝังรากฟันเทียม 6 ตัวทำให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหาร พูดคุย และยิ้มได้อย่างมั่นใจ และสะดวกสบาย 
 3. เสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ: หลังการฝังรากเทียม 6 ตัว จะทดแทนฟันด้วยวัสดุบูรณะซึ่งได้ออกแบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้กลมกลืนกับฟันธรรมชาติของผู้ป่วย จึงได้รอยยิ้มที่สวยงามน่าพึงพอใจ และเป็นธรรมชาติ
 4. ใส่ฟันได้ทันที: คุณสามารถรับการใส่สะพานฟัน หรือ ฟันปลอมได้ในวันเดียวกันกับการฝังรากฟันเทียม ทำให้คุณสามารถกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มใหม่ได้ทันที

ข้อเสีย

 1. ค่ารักษา: แม้การฝังรากฟันเทียม 6 ตัวเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก จะราคาต่ำกว่าการฝังรากเทียมทั่วไป แต่ยังคงมีราคาสูงกว่าการทำฟันปลอมชนิดถอดได้มาก
 2. ต้องเว้นระยะเพื่อพักฟื้น: การฝังรากฟันเทียม 6 ตัวจำเป็นต้องเว้นระยะเวลาเพื่อพักฟื้นจากการผ่าตัด และรอให้รากเทียมเกิดการเชื่อมติดกับกระดูกขากรรไกร ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายเดือน
 3. ไม่ใช่วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับทุกคน: เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องมีปริมาณกระดูกขากรรไกรที่เพียงพอ และมีสุขภาพช่องปากที่ดี
 4. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน: เช่นเดียวกันกับการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ การฝังรากฟันเทียม 6 ตัว เพื่อรองรับฟันเทียมหลายซี่ก็มีโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น การฝังรากฟันเทียมล้มเหลว หรือ เกิดการติดเชื้อ