การฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปากคืออะไร?

การฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก เป็นกระบวนการรักษาด้วยรากฟันเทียมแบบพิเศษซึ่งออกแบบมาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งหมดบนขากรรไกร โดยการฝังรากฟันเทียมเพียง 4 ตัวลงในกระดูกขากรรไกรในตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจง เพื่อใช้เป็นหลักยึดของสะพานฟัน หรือฟันปลอม

 

กระบวนการฝังรากเทียมนี้จะทำภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่ซึ่งสามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ภายในหนึ่งวัน จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในกรณีที่คุณไม่สะดวกมารับการรักษาต่อเนื่องหลายครั้ง

ข้อดี และ ข้อเสีย ของการฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก

ข้อดี

ข้อดี และ ข้อเสีย ของการฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก

มีข้อได้เปรียบมากกว่ารากฟันเทียมทั่วไปหลายประการ ได้แก่:

 1. ใช้จำนวนรากเทียมน้อยกว่า: ต้องการใช้รากฟันเทียมเพียง 4 ตัว น้อยกว่าวิธีทั่วไปที่อาจต้องใช้รากเทียมอย่างน้อย 8 ตัวเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก จึงช่วยลดการรบกวนเนื้อเยื่อในช่องปาก และมีความคุ้มค่ากับราคามากกว่า
 2. ให้ความเสถียรมากขึ้น: ด้วยตำแหน่งในการฝังรากฟันเทียมทั้ง 4 ตัวในกระบวนการรักษานี้จะทำให้รากฟันเทียมสัมผัสกับกระดูกขากรรไกรมากที่สุดจึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความเสถียรได้
 3. ใส่ฟันได้ทันที: คุณสามารถใส่สะพานฟัน หรือ ฟันปลอมได้ในวันเดียวกันกับการฝังรากฟันเทียม ทำให้คุณสามารถกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มใหม่ได้ทันที
 4. ลดระยะเวลาในการพักฟื้น: การฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปากจะใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าวิธีทั่วไป เนื่องจากตำแหน่งของการฝังรากเทียมจะช่วยลดความจำเป็นในการปลูกกระดูกซึ่งต้องใช้เวลา และเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างรบกวนเนื้อเยื่อในช่องปาก 
 5. เพิ่มความสะดวกสบาย: การฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก จะระคายเคืองช่องปากน้อยกว่า และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่าวิธีฝังรากเทียมทั่วไป เนื่องจากรบกวนเนื้อเยื่อในช่องปากน้อยกว่า และใช้จำนวนรากเทียมน้อยกว่า

ข้อเสีย

อย่างไรก็ตาม การฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก อาจมีข้อเสียบางประการซึ่งควรนำมาพิจารณา เช่น:

 1. ค่ารักษา: แม้การฝังรากฟันเทียม 4 ตัวเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก จะราคาต่ำกว่าการฝังรากเทียมทั่วไป แต่ยังคงมีราคาสูงกว่าการทำฟันปลอมชนิดถอดได้มาก
 2. ไม่ใช่วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับทุกคน: เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องมีปริมาณกระดูกขากรรไกรที่เพียงพอ และมีสุขภาพช่องปากที่ดี
 3. การดูแลรักษา: หลังการรักษาด้วยวิธีนี้ ผู้ป่วยต้องหมั่นดูแลสุขอนามัยช่องปากให้ดีอยู่เสมอ และมาตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
 4. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน: เช่นเดียวกันกับการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ การฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปากก็มีโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น การฝังรากฟันเทียมล้มเหลว หรือ เกิดการติดเชื้อ

ข้อดี

มีข้อได้เปรียบมากกว่ารากฟันเทียมทั่วไปหลายประการ ได้แก่:

 1. ใช้จำนวนรากเทียมน้อยกว่า: ต้องการใช้รากฟันเทียมเพียง 4 ตัว น้อยกว่าวิธีทั่วไปที่อาจต้องใช้รากเทียมอย่างน้อย 8 ตัวเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก จึงช่วยลดการรบกวนเนื้อเยื่อในช่องปาก และมีความคุ้มค่ากับราคามากกว่า
 2. ให้ความเสถียรมากขึ้น: ด้วยตำแหน่งในการฝังรากฟันเทียมทั้ง 4 ตัวในกระบวนการรักษานี้จะทำให้รากฟันเทียมสัมผัสกับกระดูกขากรรไกรมากที่สุดจึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความเสถียรได้
 3. ใส่ฟันได้ทันที: คุณสามารถใส่สะพานฟัน หรือ ฟันปลอมได้ในวันเดียวกันกับการฝังรากฟันเทียม ทำให้คุณสามารถกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มใหม่ได้ทันที
 4. ลดระยะเวลาในการพักฟื้น: การฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปากจะใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าวิธีทั่วไป เนื่องจากตำแหน่งของการฝังรากเทียมจะช่วยลดความจำเป็นในการปลูกกระดูกซึ่งต้องใช้เวลา และเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างรบกวนเนื้อเยื่อในช่องปาก 
 5. เพิ่มความสะดวกสบาย: การฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก จะระคายเคืองช่องปากน้อยกว่า และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่าวิธีฝังรากเทียมทั่วไป เนื่องจากรบกวนเนื้อเยื่อในช่องปากน้อยกว่า และใช้จำนวนรากเทียมน้อยกว่า

ข้อเสีย

อย่างไรก็ตาม การฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก อาจมีข้อเสียบางประการซึ่งควรนำมาพิจารณา เช่น:

 1. ค่ารักษา: แม้การฝังรากฟันเทียม 4 ตัวเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก จะราคาต่ำกว่าการฝังรากเทียมทั่วไป แต่ยังคงมีราคาสูงกว่าการทำฟันปลอมชนิดถอดได้มาก
 2. ไม่ใช่วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับทุกคน: เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องมีปริมาณกระดูกขากรรไกรที่เพียงพอ และมีสุขภาพช่องปากที่ดี
 3. การดูแลรักษา: หลังการรักษาด้วยวิธีนี้ ผู้ป่วยต้องหมั่นดูแลสุขอนามัยช่องปากให้ดีอยู่เสมอ และมาตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
 4. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน: เช่นเดียวกันกับการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ การฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปากก็มีโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น การฝังรากฟันเทียมล้มเหลว หรือ เกิดการติดเชื้อ

การฝังรากฟันเทียม 4 ตัว เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก เป็นกระบวนการรักษาเพื่อทดแทนฟันหลายซี่ที่สูญเสียไปซึ่งมีประสิทธิภาพ และข้อดีมากมายที่เหนือกว่าการฝังรากฟันเทียมทั่วไป เช่น ใช้จำนวนรากเทียมที่น้อยกว่า ให้ความเสถียรมากขึ้น สามารถใส่ฟันทดแทนได้ทันที ลดระยะเวลาในการพักฟื้น และเพิ่มความสะดวกสบาย

อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาทันตแพทย์ของคุณเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจรับการฝังรากฟันเทียม