การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ พวกเราได้นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ จึงปราศจากการใช้กระดาษในการจดบันทึกข้อมูล ทำให้สามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยผ่านการบันทึกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล อีกทั้งยังทำให้เราสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร เพิ่มความแม่นยำ ความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล และทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงประวัติการรักษาของตนเองได้สะดวกและสื่อสารกับทันตแพทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้น ระบบที่ปราศจากกระดาษนี้จะช่วยลดปริมาณการสร้างคาร์บอน และปริมาณขยะ จึงส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พวกเรามีความภาคภูมิใจในฐานะคลินิกทันตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพของการรักษา ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการดูแลที่คำนึงถึงผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ขบวนการปราศจากเชื้อ และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของคลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์

ขบวนการปราศจากเชื้อ

 คลินิกของเราได้รับการรับรองจาก Safety and Health Administration (SHA Plus) ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยระดับสูงสุด

คลินิกของเราได้รับการยอมรับในด้านสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยต่อทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ซึ่งรวมไปถึงการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อด้วยการใช้อุปกรณ์สวมใส่ป้องกันอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามแนวทางการทำให้ปราศจากเชื้ออย่างเคร่งครัด 

พวกเรายึดถือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของเราเป็นสำคัญ จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับ และสามารถคว้าตราสัญลักษณ์ SHA Plus มาได้ ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของเรา คุณสามารถไว้วางใจว่า เมื่อคุณมาที่คลินิกของเราจะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย

การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ พวกเราปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติสากลในการควบคุมการแพร่กระจายและการทำให้ปราศจากเชื้อ เราทราบดีถึงความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพ ทั้งตัวผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ เรายึดถือกระบวนการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ อีกทั้งยังให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในการอัปเดตเทคนิคในการควบคุมการแพร่กระจายและทำให้ปราศจากเชื้ออยู่เสมอ 

พวกเราได้มีการลงทุนในอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ เช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค(Autoclave) และซองเครื่องมือปราศจากเชื้อ(Sterilisation pouches) เพื่อเป็นเครื่องมือการันตีความปลอดภัยของผู้ป่วยในระดับสูงสุด ปัญหาการควบคุมการแพร่กระจายและการทำให้ปราศจากเชื้อ คือสิ่งที่พวกเราเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก เราจึงมีความมั่นใจในการให้การรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัย

การขอความยินยอมในการรักษา

ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ พวกเราเชื่อในความโปร่งใส และการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมากับผู้ป่วย เราจึงให้ความสำคัญกับการให้ความยินยอมในการรักษาของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก หนังสือขอความยินยอมในการรักษาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการรักษา โดยหนังสือนี้จะเป็นสิ่งรับรองว่าคุณได้รับการแจ้งข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรักษาที่คุณกำลังจะได้รับต่อไปนี้ และหลังได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว คุณพร้อมใจยินยอมที่จะรับการรักษา

 

 

ยกตัวอย่างเหตุผลที่ทำให้หนังสือขอความยินยอมรับการรักษามีความสำคัญในทางทันตกรรม:

เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย

หนังสือขอความยินยอมรับการรักษาเป็นข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับการทำหัตถการในช่องปาก เป็นสิ่งที่แสดงถึงความยินยอมในการเข้ารับหัตถการของผู้ป่วย

หนังสือขอความยินยอมรับการรักษาจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ทันตแพทย์ของเราและคุณได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆโดยละเอียด รวมถึงข้อซักถาม หรือ ความกังวลของคุณ

หนังสือขอความยินยอมรับการรักษาจะช่วยให้คุณรับทราบสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง และหลังกระบวนการรักษา รวมถึงความเสี่ยง และผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้

ด้วยความเข้าใจในกระบวนการรักษา และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณจะสามารถตัดสินใจในการเลือกรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ผลการรักษาที่ดีขึ้น

การส่งปรึกษาโรคทางระบบ

พวกเราเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอย่างเป็นองค์รวม ในบางครั้งโรคทางระบบ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือ โรคแพ้ภูมิตนเอง ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก
หากในระหว่างการรักษา เราพบว่าคุณควรได้รับการส่งตัวเพื่อตรวจโรคทางระบบ ทีมผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมของเราจะประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อระบุปัญหาสุขภาพทางร่างกายและในช่องปาก ดังนั้นหากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ

ทำไมการให้การดูแลก่อน และหลังการรักษาทางทันตกรรมจึงสำคัญสำหรับคลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์?

การให้การดูแลก่อนการรักษาทางทันตกรรม

เป็นขั้นตอนที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัย และการมีสุขภาพช่องปากที่ดีก่อนจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษา:

  1. ประเมินสภาวะสุขภาพของคุณ: ก่อนเริ่มกระบวนการรักษาทางทันตกรรม ทันตแพทย์ของเราจะทำการประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้น และสอบถามประวัติการรักษาทางการแพทย์ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อรับการรักษาทางทันตกรรม การประเมินนี้อาจมีการสอบถามประวัติการรับประทานยา ประวัติการแพ้ยา และภาวะทางสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากอาจมีข้อควรระวังในระหว่างการรักษา 
  2. การวางแผนเพื่อเลือกใช้ยาชา: ในกระบวนการรักษาทางทันตกรรมบางชนิดอาจมีการใช้ยาชาเพื่อทำให้คุณรู้สึกสบายและปลอดภัยในระหว่างการรักษา ก่อนการรักษาเราจะมีการวางแผนการเลือกใช้ชนิด รวมถึงปริมาณยาชา ซึ่งในบางครั้งอาจต้องมีการปรึกษากับวิสัญญีแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ร่วมด้วย
  3. คลายความกังวล: กระบวนการรักษาทางทันตกรรมอาจทำให้เกิดความเครียดและความกังวลการให้การดูแลก่อนการรักษานั้น จะรวมถึงการเตรียมตัวให้คุณพร้อมรับการรักษาด้วยการอธิบายขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการเตรียมตัวก่อนมารับการรักษา
  4. การลดปัจจัยเสี่ยง: ขั้นตอนการดูแลก่อนการให้การรักษานั้น รวมไปถึงขบวนการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังทำหัตถการ ยกตัวอย่างเช่น การให้ยาปฏิชีวนะหรือยาอื่นๆก่อนเริ่มการรักษา การวัดสัญญาณชีพในระหว่างการรักษาเพื่อความปลอดภัย
  1. การควบคุมความเจ็บปวด: ภายหลังการรักษาทางทันตกรรมอาจมีอาการปวดขึ้นได้ ทันตแพทย์ของเราจะอธิบายแนวทางในการควบคุมอาการปวด เช่น การรับประทานยา เพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นในช่วงระยะเวลาพักฟื้น 
  2. การป้องกันการติดเชื้อ: การรักษาทางทันตกรรมอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ ทันตแพทย์ของเราจะให้คำแนะนำโดยเฉพาะในการดูแลช่องปากและฟัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังทำหัตถการ ซึ่งอาจรวมถึงการจ่ายน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อ หรือ คำแนะนำหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทที่อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณที่รับการรักษา 
  3. ปัจจัยที่ส่งผลให้แผลสมานตัวเร็วขึ้น: เราจะให้คำแนะนำหลังการทำหัตถการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหลังการรักษา จะส่งผลให้แผลฟื้นตัวเร็วขึ้น เช่น การแนะนำประเภทอาหารที่ควรรับประทาน วิธีดูแลช่องปากในบริเวณที่รับการรักษา วิธีจัดการกับอาการบวม หรือ รอยฟกช้ำ 
  4. การติดตามผลการรักษา: พวกเราจะทำการนัดติดตามผลเพื่อดูความคืบหน้าและกระบวนการหายของแผล จนมั่นใจว่าคุณฟื้นตัวได้ดีตามที่คาดการณ์ไว้ หากมีภาวะแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้น จะได้สามารถตรวจพบ และรักษาได้อย่างทันท่วงที

การดูแลแบบองค์รวม

พวกเราให้การดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม ไม่ใช่แค่เพียงอุดฟัน หรือ ทดแทนฟันที่หายไป แต่เราใส่ใจมากกว่าแค่รอยยิ้ม ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะพูดคุยกับคุณเพื่อร่วมกันวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ และเป้าหมายของคุณ โดยแผนการรักษานี้จะประกอบด้วย การตรวจสภาพช่องปาก การทำความสะอาดช่องปาก การให้การรักษาป้องกัน รวมถึงขบวนการรักษาที่ซับซ้อนอย่างเช่น การฝังรากฟันเทียม หรือ การจัดฟัน
ประโยชน์ที่สำคัญของการรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวม คือ สามารถช่วยป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากในอนาคตได้ โดยมุ่งเน้นที่การดูแล และการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้คุณมีรอยยิ้มที่สวยงาม และสุขภาพดีต่อไปอย่างยาวนาน พวกเราจะใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของคุณ รวมถึงให้คำแนะนำในการรักษาทางทันตกรรมเป็นรายบุคคล

การประกันหลังการรักษา

เรามุ่งมั่นในการให้การรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการที่น่าพึงพอใจ เพื่อมอบความสะดวกสบาย และความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการดูแลสุขภาพช่องปากของคุณ

ประกันหลังการรักษาของเราครอบคลุมถึงการซ่อมแซมและปรับแต่งชิ้นงานทันตกรรม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุบูรณะประเภทใดก็ตาม หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับชิ้นงานในช่องปาก เราจะดำเนินการนัดหมายให้ทันที เพียงคุณทำการติดต่อเรา

ทั้งนี้เงื่อนไขประกันการรักษาของเราขึ้นอยู่กับการเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ และการดูแลสุขอนามัยช่องปากอย่างถูกวิธีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานในช่องปากของคุณยังอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เราแนะนำให้คุณมาตรวจเช็คสภาพ และทำความสะอาดช่องปากเป็นประจำ อีกทั้งปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในการดูแลสุขอนามัยช่องปากอย่างเคร่งครัด

ระบบการนัดติดตามความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพช่องปาก

พวกเราเห็นถึงความสำคัญในการคงสภาพสุขภาพช่องปากให้ดีอยู่เสมอ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เรามีระบบการนัดติดตามผู้ป่วยเพื่อมาตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุกๆ 3 ถึง 6 เดือน ระบบนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ฟันและเหงือกของคุณมีสุขภาพดีและแข็งแรงอยู่เสมอ อีกทั้งช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้น

ปรึกษาเรา วันนี้