พอร์ซเลนวีเนียร์ คืออะไร?

พอร์ซเลนวีเนียร์ คือ เซรามิกแผ่นบางที่มีลักษณะคล้ายเปลือก และถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล โดยจะติดลงบนผิวด้านหน้าของฟันธรรมชาติเพื่อปรับแต่งลักษณะของฟันให้มีความสวยงามตามที่ต้องการ ซึ่งวีเนียร์ถือเป็นหนึ่งในทันตกรรมเพื่อความงามที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้งในด้านความแข็ง และความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

วัสดุที่ใช้ในการทำวีเนียร์จะมีความบาง และโปร่งแสง ทำให้ตกกระทบแสงได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการรักษาที่สูญเสียเนื้อฟันน้อย เนื่องจากมีการกรอผิวฟันออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การทำพอร์ซเลนวีเนียร์ต้องใช้เวลาเท่าไหร่?

การทำพอร์ซเลนวีเนียร์จะนัดหมายคนไข้ประมาณ 2-3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะเว้นระยะห่างประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งระยะเวลาในการรักษาแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่ต้องการทำวีเนียร์

การทำวีเนียร์จะมีการกรอผิวฟันออกเล็กน้อย จึงอาจไม่จำเป็นต้องใส่ยาชา อย่างไรก็ตาม ถ้ามีความจำเป็นจะต้องกรอฟันเพิ่มเติม การใส่ยาชาจะช่วยให้คุณสามารถรับการรักษาได้สบายมากขึ้น

พอร์ซเลนเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง และทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ถ้าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจะสามารถใช้งานได้นานเป็นสิบปี หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ระยะเวลาการใช้งานจะขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

ต้องเตรียมฟันก่อนทำวีเนียร์หรือไม่?

ในบางกรณีอาจต้องมีการกรอเตรียมผิวฟันก่อนการทำพอร์ซเลนวีเนียร์ ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ เราให้ความสำคัญกับการรักษาเนื้อฟันให้ได้มากที่สุด

การเตรียมฟันแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลัก ได้แก่:
วิธีการแบบรักษาเนื้อฟัน และ วิธีการเพื่อทำสไมล์เมกโอเวอร์

วิธีการเตรียมฟันแบบรักษาเนื้อฟันคืออะไร?

วิธีการเตรียมฟันแบบรักษาเนื้อฟัน เป็นวิธีการกรอผิวฟันโดยหลีกเลี่ยงการกรอบริเวณด้านประชิดที่สัมผัสกับฟันซี่อื่นๆ ให้ได้มากที่สุด

การกรอเตรียมฟันวิธีนี้จะสูญเสียเนื้อฟันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้สามารถคงเนื้อฟันธรรมชาติไว้ได้มากที่สุด

วิธีการเตรียมฟันเพื่อทำสไมล์เมกโอเวอร์ เป็นวิธีที่จำเป็นต้องกรอผิวฟันธรรมชาติออกไปมากกว่าแบบรักษาเนื้อฟันเล็กน้อย คือ ต้องกรอฟันบริเวณด้านประชิดเพิ่มเติม

วิธีนี้อาจจำเป็นต้องใช้ในบางกรณีที่ฟันมีการเรียงตัวที่ผิดปกติ หรือ การมีวีเนียร์ ครอบฟัน หรือ สะพานฟันเดิมอยู่แล้ว

พอร์ซเลนวีเนียร์ คืออะไร?

พอร์ซเลนวีเนียร์ คือ เซรามิกแผ่นบางที่มีลักษณะคล้ายเปลือก และถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล โดยจะติดลงบนผิวด้านหน้าของฟันธรรมชาติเพื่อปรับแต่งลักษณะของฟันให้มีความสวยงามตามที่ต้องการ ซึ่งวีเนียร์ถือเป็นหนึ่งในทันตกรรมเพื่อความงามที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้งในด้านความแข็ง และความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

วัสดุที่ใช้ในการทำวีเนียร์จะมีความบาง และโปร่งแสง ทำให้ตกกระทบแสงได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการรักษาที่สูญเสียเนื้อฟันน้อย เนื่องจากมีการกรอผิวฟันออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การทำพอร์ซเลนวีเนียร์ต้องใช้เวลาเท่าไหร่?

การทำพอร์ซเลนวีเนียร์จะนัดหมายคนไข้ประมาณ 2-3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะเว้นระยะห่างประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งระยะเวลาในการรักษาแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่ต้องการทำวีเนียร์

การทำวีเนียร์จะมีการกรอผิวฟันออกเล็กน้อย จึงอาจไม่จำเป็นต้องใส่ยาชา อย่างไรก็ตาม ถ้ามีความจำเป็นจะต้องกรอฟันเพิ่มเติม การใส่ยาชาจะช่วยให้คุณสามารถรับการรักษาได้สบายมากขึ้น

พอร์ซเลนเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง และทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ถ้าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจะสามารถใช้งานได้นานเป็นสิบปี หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ระยะเวลาการใช้งานจะขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

ต้องเตรียมฟันก่อนทำวีเนียร์หรือไม่?

ในบางกรณีอาจต้องมีการกรอเตรียมผิวฟันก่อนการทำพอร์ซเลนวีเนียร์ ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ เราให้ความสำคัญกับการรักษาเนื้อฟันให้ได้มากที่สุด

การเตรียมฟันแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลัก ได้แก่:
วิธีการแบบรักษาเนื้อฟัน และ วิธีการเพื่อทำสไมล์เมกโอเวอร์

วิธีการเตรียมฟันแบบรักษาเนื้อฟันคืออะไร?

วิธีการเตรียมฟันแบบรักษาเนื้อฟัน เป็นวิธีการกรอผิวฟันโดยหลีกเลี่ยงการกรอบริเวณด้านประชิดที่สัมผัสกับฟันซี่อื่นๆ ให้ได้มากที่สุด

การกรอเตรียมฟันวิธีนี้จะสูญเสียเนื้อฟันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้สามารถคงเนื้อฟันธรรมชาติไว้ได้มากที่สุด

วิธีการเตรียมฟันเพื่อทำสไมล์เมกโอเวอร์ เป็นวิธีที่จำเป็นต้องกรอผิวฟันธรรมชาติออกไปมากกว่าแบบรักษาเนื้อฟันเล็กน้อย คือ ต้องกรอฟันบริเวณด้านประชิดเพิ่มเติม

วิธีนี้อาจจำเป็นต้องใช้ในบางกรณีที่ฟันมีการเรียงตัวที่ผิดปกติ หรือ การมีวีเนียร์ ครอบฟัน หรือ สะพานฟันเดิมอยู่แล้ว