banner-13

ครอบฟัน และสะพานฟัน (Dental Crowns & Bridges)

ครอบฟันคืออะไร?

ครอบฟัน เป็นการทำฟันเทียมรูปแบบหนึ่ง ที่จะติดแน่นอยู่ภายในช่องปาก เพื่อบูรณะฟันซี่ที่มีการสูญเสียเนื้อฟันไปค่อนข้างมาก เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การแตกหัก ฟันผุ หรือภายหลังการรักษารากฟัน ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น และสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ นอกจากนี้ครอบฟันยังสามารถใช้ในการแก้ไขรูปทรง และสีของฟันได้ โดยครอบฟันสามารถทำได้ทั้งบนฟันธรรมชาติ และรากฟันเทียมได้ แต่ในฟันธรรมชาติ จะต้องมีการกรอเนื้อฟันโดยรอบออก เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการใส่ตัวชิ้นงานบนฟันซี่นั้นๆ

สะพานฟันคืออะไร?

สะพานฟัน คือ การเติมฟันที่หายไป โดยอาศัยการทำครอบฟันในฟันที่อยู่ติดกับช่องว่าง จากนั้นเชื่อมฟันเทียมที่ต้องการเติมให้ติดกัน โดยสะพานฟันนั้นสามารถทำได้ทั้งในฟันธรรมชาติ และรากฟันเทียม

แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมในฟันธรรมชาติ เนื่องจากมีการสูญเสียเนื้อฟันซี่ข้างๆ ช่องว่างค่อนข้างมาก ยกเว้นฟันซี่เหล่านั้นมีความจำเป็นต้องทำครอบฟันอยู่แล้ว สะพานฟันก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

Treatments - C.Dental Crowns_Bridges -05022021-02
ครอบฟัน และสะพานฟันทำมาจากอะไร?

โดยส่วนใหญ่ครอบฟัน จะทำขึ้นจากวัสดุ ดังนี้
โลหะ (Metal): โลหะที่นำมาใช้ทำครอบฟัน เช่น ทอง พาลาเดียม นิกเกล โครเมียม ซึ่งไม่อันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก ครอบฟันที่ทำจากโลหะ จะมีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงบดเคี้ยว ยากที่จะแตกหัก จึงมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน และต้องการพื้นที่จากการกรอเนื้อฟันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ว่าเนื่องด้วยสีที่เป็นโลหะ ปัจจุบันจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยม หรือ

พอร์ซเลน ผสมกับโลหะ (Porcelain-fused-to-metal): เป็นครอบฟันที่มีการใช้พอร์ซเลนมาพอกบางตำแหน่งของชิ้นงานที่ทำจากโลหะ เพื่อให้สีของครอบฟันมีความใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังได้ความแข็งแรงจากโลหะข้างใต้ แต่ในบางครั้งอาจมีโอกาสที่สีโลหะข้างใต้พอร์ซเลนจะสะท้อนขึ้นมาให้เห็นได้ และพอร์ซเลนที่พอกอาจมีการบิ่นแตก จากแรงกัดสบที่มากผิดปกติ รวมถึงพอร์ซเลนมีความเสี่ยงที่จะทำให้ฟันคู่ตรงข้ามที่สบกันสึก

พอร์ซเลนล้วน / เซรามิกล้วน (All-Porcelain / All-Ceramic): เป็นครอบฟันที่ให้สีคล้ายคลึงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด จึงเป็นที่นิยมมากในการทำครอบฟันบริเวณฟันหน้าที่ต้องการความสวยงาม ความแข็งแรงอาจจะต่ำกว่าชนิดอื่น แต่ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาจนมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น จนสามารถใช้ในฟันหลังได้ แต่เนื่องจากเป็นพอร์ซเลน จึงมีโอกาสทำฟันคู่สบสึกได้

Treatments - C.Dental Crowns_Bridges -05022021-03
ขั้นตอนของการทำครอบฟันมีอะไรบ้าง?

1. เข้ารับการตรวจฟันโดยทันตแพทย์ เพื่อประเมินว่าสามารถเข้ารับการรักษาได้หรือไม่ ซึ่งอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติม อย่างเช่น การเอกซเรย์ ตรวจการสบฟัน และทันตแพทย์จะมีการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของผู้ป่วย เช่น ในเรื่องของรูปร่าง สี และวัสดุที่ใช้ในการทำครอบฟัน
2. พิมพ์ปากก่อนการกรอฟัน เพื่อทำแบบจำลองช่องปาก สำหรับการทำครอบฟันชั่วคราว
3. กรอฟันเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการใส่ครอบฟัน ตามด้วยการพิมพ์ปากหลังการกรอฟันเพื่อทำแบบจำลองสำหรับการทำชิ้นงานตัวจริง
4. หลังกรอเตรียมฟัน ทันตแพทย์จะใส่ครอบฟันชั่วคราวให้ จนกว่าชิ้นงานตัวจริงจะทำเสร็จ
5. นัดมาใส่ครอบฟันตัวจริง เมื่อชิ้นงานเสร็จ ในการรักษาขั้นตอนนี้ ทันตแพทย์จะทำการยึดครอบลงบนฟัน จากนั้นตรวจสอบและแก้ไขการสบฟัน

เพิ่มเพื่อน

สนใจทำนัด ปรึกษาฟรี