banner-05

ฝังรากฟันเทียม (Implants)

รากฟันเทียมคืออะไร?

รากฟันเทียม ที่จะมาใช้ในการทดแทนรากฟันซี่ที่สูญเสียไปนั้น มีลักษณะคล้ายสกรู ที่ทำจากวัสดุไทเทเนียม ซึ่งไม่เป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อในช่องปาก หากมีการสูญเสียฟันหลายซี่ จำนวนรากฟันเทียมที่ต้องฝัง และตำแหน่งจะทำการวางแผนการรักษาทั้งหมดโดยทันตแพทย์ หรือในบางกรณีที่มีความต้องการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ เนื่องจากสูญเสียฟันหลายซี่มากๆ หรือทั้งปาก แต่มีกระดูกสันเหงือกที่ค่อนข้างเตี้ย ทำให้ฟันปลอมอาจจะหลวม การใช้การฝังรากฟันเทียมก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยเสริมในการยึดฟันปลอมให้แน่นมากยิ่งขึ้นได้

Treatments-A.implants-01022021-01
ส่วนประกอบของรากฟันเทียมมีอะไรบ้าง? รากฟันเทียมนั้นดีอย่างไร?

เพราะช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียฟัน มีผลกระทบมากกว่าเพียงแค่ปัญหาอย่างเรื่องความสวยงาม แต่หมายถึง ความสามารถในการเคี้ยวอาหารที่ลดลง จากการที่ไม่มีฟันใช้งาน หรือฟันล้มจนสบอาหารลำบาก ซึ่งการเคี้ยวอาหารที่ไม่ละเอียดนี้อาจนำพาไปสู่อาการอื่น อย่างเช่น การปวดท้องจากอาหารไม่ย่อย นอกจากนี้ทันทีที่สูญเสียฟัน กระดูกรอบๆ ฟันก็จะเกิดการยุบตัวลง ทั้งในด้านความสูง และความกว้าง ยิ่งสูญเสียฟันหลายซี่ ก็จะมีการยุบตัวมาก จนอาจทำให้รูปลักษณ์ใบหน้ามีความเปลี่ยนแปลง เช่น ใบหน้าสั้นลง แก้มตอบขึ้น ทำให้ดูสูงวัยขึ้นได้ ดังนั้นการทดแทนฟันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และรากฟันเทียมก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการทดแทนฟัน นอกเหนือไปจากการทดแทนโดยการใส่ฟันปลอมชนิดที่ต้องถอดเข้า-ออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการออกเสียง และความมั่นใจในการเข้าสังคม เพราะรากฟันเทียมนั้นจะถูกฝังติดแน่นเอาไว้กับกระดูก จากนั้นทำครอบฟัน หรือสะพานฟันมาคลุมต่อ จึงจะได้ฟันปลอมที่ให้ความรู้สึก และรูปลักษณะที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติในช่องปาก อีกทั้งยังไม่ส่งผลเสียต่อฟันข้างเคียงที่มีอยู่เดิมเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกรอเตรียมฟันเพื่อเป็นที่ยึดของฟันปลอม

ใครสามารถทำรากฟันเทียมได้บ้าง?

บุคคลโดยทั่วไป ผู้ที่มีสุขภาพเหงือกที่ดี มีกระดูกเพียงพอที่จะยึดรากฟันเทียมสามารถทำได้ แต่ผู้ที่มีพฤติกรรมเช่น การสูบบุหรี่เป็นประจำ หรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจ อาจต้องได้รับการประเมินเป็นรายบุคคล เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก ซึ่งอาจทำให้การฝังรากฟันเทียมไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้แนะนำให้เข้ารับการตรวจฟันกับทันตแพทย์ เพื่อประเมินสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป

การทำรากฟันเทียมใช้เวลานานแค่ไหน?

การฝังรากฟันเทียม จำเป็นต้องมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง เนื่องจากหลังการฝังรากฟันเทียม ต้องมีระยะเวลาในการรอให้กระดูกเริ่มสร้างมายึดตัวรากฟันเทียม และต่อไปก็ต้องมาติดครอบฟันต่อ ซึ่งระหว่างนั้นควรเลี่ยงการใช้งานฟันบดเคี้ยวอาหารบริเวณนั้นๆ จนกว่ากระดูกจะเชื่อมยึดกันดี ซึ่งอาจต้องใช้เวลาถึงหลายเดือน แล้วแต่กรณีไป

เพิ่มเพื่อน

สนใจทำนัด ปรึกษาฟรี