banner-06

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Kids Dentistry)

อยากลบภาพจำของลูก ๆ ไม่อยากให้เด็ก ๆ ต้องร้องไห้ทุกครั้งที่ไปคลินิกทันตกรรม? เราเข้าใจดี!

เด็ก ๆ หลายคนมักจะกลัวและร้องไห้งอแงทุกครั้งที่ต้องไปหาหมอฟัน แต่ที่ SmileBox Dentel Clinic ลูก ๆ ของคุณจะสนุกและได้ประสบการณ์ที่ดีกว่า เพราะทีมทันตแพทย์ของเรามีความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาฟันเด็กเป็นอย่างดี ทั้งยังมีบริการทันตกรรมสำหรับเด็กครบครัน เช่น ตรวจสุขภาพฟัน, ทำความสะอาดฟัน, เคลือบฟลูออไรด์, อุดฟัน และยังมีบริการอื่น ๆ อีกมากมาย

เพราะที่ SmileBox Dental Clinic เราเน้นให้บริการทันตกรรมแบบครบวงจร ครอบคลุมทันตกรรมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ และมีบริการตั้งแต่การรักษาโรคเหงือก, การตัดแต่งหรือปรับรูปร่างเหงือก, การทำความสะอาดและอุดฟัน, ผ่าฟันคุด พร้อมมีการรักษาฟันรูปแบบอื่น ๆ ไว้บริการอีกเพียบ!”

ทันตกรรมสำหรับเด็กคืออะไร?

เป็นอีกหนึ่งสาขาของทันตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำในการป้องกัน ดูแลและรักษาสุขภาพช่องปากของเด็ก และวัยรุ่น เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ
ยกตัวอย่าง การรักษาทันตกรรมสำหรับเด็ก เช่น
• การตรวจฟัน ทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูนและขัดฟัน
• การให้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ
• การอุดฟันน้ำนม
• การเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อปกป้องฟันแท้จากการผุ
• การประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ และอุดฟัน
• ให้คำแนะนำในการดูแลช่องปาก และรับประทานอาหาร
• การรักษารากฟันน้ำนม

Treatments-M.-Pediatric-Dentistry-16052021-01
เมื่อไหร่จึงต้องพาลูกๆไปพบทันตแพทย์?

เด็กๆ ควรเริ่มมาพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น หรือก็คือภายในก่อนช่วงอายุประมาณ 1 ปี (หรือภายใน 6 เดือนหลังจากที่ฟันซี่แรกขึ้น) ต่อให้ยังไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปากใดๆก็ตาม เนื่องจากทันตแพทย์จะติดตามดูพัฒนาการของฟัน และการเจริญเติบโตของเด็กต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อที่จะสามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพช่องปากได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลดความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายในการรักษา เสริมสร้างความเคยชินทำให้เด็กมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ดี รวมถึงเหมาะสมกับช่วงวัย

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก แตกต่างจากทันแพทย์ทั่วไปอย่างไร?

ทันตแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ จะได้รับการเรียนรู้ และฝึกเกี่ยวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโต วิธีการจัดการ พูดคุย และให้คำแนะนำในการรักษา ทำให้มีความชำนาญในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ตั้งแต่ในวัยทารก เด็กเล็ก เด็กโต จนถึงช่วงวัยรุ่น มากกว่าทันตแพทย์ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการรักษาทันตกรรมเด็กแพงหรือไม่?

โดยทั่วไปนั้นราคาไม่แตกต่าง หรือบางการรักษาอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพช่องปาก และความจำเป็นในการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายไป

Treatments-M.-Pediatric-Dentistry-16052021-02
ทำไมต้องเคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก?

โดยปกติทุกๆวัน บนผิวฟันนั้น จะมีการสูญเสียแร่ธาตุ และการคืนกลับแร่ธาตุ สลับกันไปอย่างสมดุล ซึ่งถ้าหากสมดุลนี้สูญเสียไป จนมีการสูญเสียแร่ธาตุมากกว่าการคืนกลับ ก็จะทำให้เกิดฟันผุขึ้น

ดังนั้นฟลูออไรด์เป็นสารที่จะมาช่วยในการเสริมการคืนกลับแร่ธาตุบนผิวฟัน ทำให้ผิวฟันแข็งแรงขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยยับยั้งแบคทีเรีย จึงสามารถลดโอกาสการเกิดฟันผุได้

โดยส่วนมากทันตแพทย์จะแนะนำให้เด็กทำการเคลือบฟลูออไรด์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปเจล ซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่ายาสีฟัน เนื่องจากเด็กเล็กยังไม่สามารถแปรงฟันได้ดี และโครงสร้างของฟันยังสร้างตัวได้ไม่เต็มที่ จึงมีโอกาสรับฟลูออไรด์เข้าไปเสริมสร้างฟันเพิ่มเติมได้ดี จึงช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวฟันได้มาก และลดโอกาสการเกิดฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

แต่ในผู้สูงอายุ ฟลูออไรด์ก็มีผลต่อการป้องกันฟันผุได้เช่นกัน แต่อาจจะน้อยกว่าเด็ก เพราะโครงสร้างฟันได้สร้างตัวอย่างเต็มที่แล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็สามารถช่วยป้องกันฟันผุที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ โดยเฉพาะการผุบริเวณรากฟัน ที่พบมากในผู้สูงอายุ

Treatments-M.-Pediatric-Dentistry-16052021-03
การเคลือบหลุมร่องฟัน คืออะไร?

การใช้วัสดุเคลือบร่องฟันที่เป็นสารสีใสหรือสีขาวทึบคล้ายสีฟัน เคลือบผนึกลงบนฟันเพื่อปิดบริเวณหลุมและร่องฟันทีลึก ช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ทำให้ลดโอกาสเกิดฟันผุ โดยการเคลือบหลุมร่องฟันนั้นใช้เวลาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น
โดยมีขั้นตอนดังนี้
• ทันตแพทย์จะตรวจประเมินช่องปาก เพื่อดูความจำเป็นในการรักษา และการเคลือบหลุมร่องฟัน จากนั้นขัดฟันทำความสะอาดช่องปาก
• ทำการกั้นน้ำลาย แล้วทาสารปรับสภาพผิวฟัน จากนั้นล้างออกแล้วเป่าฟันให้แห้ง
• ทาสารเคลือบหลุมร่องฟัน และฉายแสงเพื่อให้วัสดุแข็งตัว
• ขัดตกแต่งในกรณีที่จำเป็น

เพิ่มเพื่อน

สนใจทำนัด ปรึกษาฟรี