banner-10

การรักษารากฟัน (Root canal treatment)

การรักษารากฟันคืออะไร?

การรักษารากฟันเป็นการรักษาที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกัน วินิจฉัย และรักษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน(dental pulp)ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นประสาท เส้นเลือดและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอื่นๆ ซึ่งถ้าหากมีการติดเชื้ออาจจะก่อให้เกิดอาการเสียวฟัน ปวด และบวมต่างๆได้ การรักษารากฟันนั้นจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาอาการเหล่านี้ได้ แทนการถอนฟัน ทำให้สามารถเก็บรักษาฟันธรรมชาติเอาไว้ได้ดังเดิม

รักษารากฟันทำอะไรบ้าง และรักษานานไหม?

ในการรักษารากฟันนั้น ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและลักษณะฟันของผู้ป่วยแต่ละรายไป เนื่องจากนอกจากที่ทันตแพทย์จะนำเนื่อเยื่อต่างๆที่อักเสบจากการติดเชื้อออกจากโพรงประสาทและคลองรากฟันออกแล้ว ก็จำเป็นจะต้องทำความสะอาด และใส่ยารักษาในคลองรากฟัน จนกระทั่งรอยโรคมีลักษณะที่ดีขึ้น จึงจะสามารถทำการอุดปิดคลองรากฟัน เพื่อไม่ให้โพรงประสาทและคลองรากฟันมีช่องว่างสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่อไป

จากนั้นเมื่อรักษารากฟันเสร็จ ฟันนั้นๆก็จำเป็นจะต้องได้รับการบูรณะต่อไป อย่างเช่น การทำครอบฟัน เดือยฟัน หรือ อุดฟัน เพื่อทดแทนเนื้อฟันที่สูญเสียไปจากฟันผุ หรือสาเหตุอื่นๆ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติ

ฟันที่รักษารากแล้วจะอยู่ได้นานไหม?

ฟันที่รักษารากฟันที่ประสบความสำเร็จ มีโอกาสอยู่ได้ตลอดชีวิต หากผู้ป่วยมีการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากที่ดี แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีเป็นประจำ และหมั่นไปพบทันตแพทย์เพื่อติดตามอาการ

หลังรักษารากฟันไปแล้วจะมีอาการอย่างไร?

ในระหว่างการรักษารากฟันอาจมีอาการระคายเคือง หรือปวดเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในฟันที่รักษารากฟันจากสาเหตุการติดเชื้อ เนื่องจากมีการใส่ยาเพื่อไปกำจัดเชื้อ และการอักเสบของฟัน
แต่ภายหลังการรักษารากฟันเสร็จสิ้น อาการปวดฟันควรทุเลาลง แต่จนกว่าจะทำการบูรณะฟันจะเสร็จสิ้น ควรเลี่ยงการใช้งานเคี้ยวที่บริเวณฟันซี่นั้นๆ เพื่อป้องกันการแตกหักของฟัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคซ้ำอีกครั้ง หรือแม้กระทั่งการแตกหักจนไม่สามารถบูรณะฟันได้แล้ว

คำแนะนำภายหลังการรักษามีอะไรบ้าง?

• ในวันแรกภายหลังการรักษารากฟัน อาจจะมีอาการปวดหรือระคายเคืองเกิดขึ้นได้ ซึ่งในวันต่อๆมา อาการจะค่อยๆทุเลาลง หากผ่านไปสักระยะแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น หรือแย่ลง มีอาการบวม แนะนำให้รีบกลับไปพบทันตแพทย์
• ในระหว่างการรักษาอาจรู้สึกว่ามีรสชาติยาภายในปากเนื่องจากการใส่วัสดุอุดชั่วคราว
• เลี่ยงการรับประทานอาหารแข็ง เหนียวติดฟัน และการเคี้ยวในบริเวณที่รักษารากฟันจนกว่าการรักษาจะเสร็จสิ้น เนื่องจากวัสดุอุดชั่วคราวอาจจะหลุดและแตก ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อซ้ำอีกครั้งในคลอกรากฟัน ถ้าหากพบว่าวัสดุอุดหลุดหรือแตก แนะนำให้ไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

เพิ่มเพื่อน

สนใจทำนัด ปรึกษาฟรี