banner-07

การตัดแต่งเหงือก (Gum Recontouring)

การตัดแต่งเหงือกคืออะไร?

การตัดแต่งเหงือกเป็นกระบวนการแก้ไขรูปร่าง ลักษณะของเหงือกรอบๆฟัน เป็นหนึ่งในการรักษาเพื่อทำให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น และเพื่อทำให้มีรอยยิ้มที่สวยงามเป็นธรรมชาติ ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น มักทำการรักษาในผู้ป่วยที่ยิ้มแล้วเห็นเหงือกค่อนข้างมาก มีลักษณะตัวฟันสั้น หรือในผู้ป่วยที่มีเหงือกบวม อาจเนื่องด้วยสาเหตุจากการรับประทานยาบางชนิด

การตัดแต่งเหงือกต้องทำอย่างไรบ้าง?

การตัดแต่งเหงือก ทำได้หลายวิธีอาจใช้มีดผ่าตัด หรือเลเซอร์ ในการปรับแต่งรูปเหงือกเพื่อให้มีลักษณะเหงือกสม่ำเสมอกันอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งในกรณีที่ตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม อาจทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยการรักษาเพียงครั้งเดียว

แต่ทั้งนี้ ในการตัดแต่งเหงือกควรได้รับการตรวจประเมินโดยทันตแพทย์ก่อน เนื่องจากในบางกรณีการตัดแต่งเหงือก อาจมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขปรับแต่งกระดูกรอบๆฟันร่วมด้วย

เมื่อได้รับการตรวจประเมินโดยทันตแพทย์ ในกระบวนการรักษา ทันตแพทย์จะมีการฉีดยาชาบริเวณเหงือกที่จะทำการตัดแต่ง จากนั้นจึงค่อยทำหัตถการตัดแต่งเหงือก ตามวิธีที่ได้วางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วย

Treatments-I.-Gum-recontouring-25032021-01
ภายหลังการรักษาอาจเกิดอะไรได้บ้าง?

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากการตัดแต่งเหงือกพบได้น้อยมากๆ โดยมากที่พบมักเป็นอาการเหงือกบวม และปวดภายหลังการรักษาประมาณ 1 สัปดาห์แรก ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถบ้วนน้ำเกลือเบาๆ หรือรับประทานยาปวด(แนะนำให้เป็นยาตามที่ทันตแพทย์สั่งจ่าย)เพื่อลดอาการเหล่านั้น

คำแนะนำในการดูแลตนเองภายหลังการตัดแต่งเหงือก

• หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารบริเวณที่ทำการผ่าตัด
• หากมีอาการปวด ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาแก้ปวดเช่น พาราเซตามอล ทุกๆ 4-6 ชั่วโมงได้ หรือยาอื่นๆตามที่ทันตแพทย์สั่งจ่าย โดยให้รับประทานตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
• หากมีอาการบวมในบริเวณที่ผ่าตัด สามารถประคบเย็นที่บริเวณที่บวมเพื่อบรรเทาอาการได้ โดยวางแนบที่แก้มประมาณ 5 นาทีและพักสลับกันเป็นระยะๆ
• แปรงฟันได้ปกติ ยกเว้นในบริเวณที่ผ่าตัด แนะนำให้ทำความสะอาดโดยการใช้สำลีชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาด หรือปรงสีฟันสำหรับผู้ที่ผ่าตัดเหงือกในการทำความสะอาด
• หากมีอาการปวดบวมรุนแรง หรือเลือดออกมากผิดปกติ ให้รีบกลับมาพบทันตแพทย์โดยด่วน

เพิ่มเพื่อน

สนใจทำนัด ปรึกษาฟรี