banner-09

การจัดฟัน (Orthodontic treatment)

การจัดฟันคืออะไร?

การจัดฟันเป็นอีกแขนงในการรักษาทางทันตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นในการปรับแก้ไขตำแหน่งของฟัน และขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้อาจมีปัญหาปวดกล้ามเนื้อ และข้อต่อขากรรไกรในการเคี้ยวอาหาร หรือ ปัญหาการทำความสะอาดช่องปาก ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของฟันผุ หรือโรคเหงือกอักเสบที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟันได้ นอกจากนี้การปรับตำแหน่งฟันและขากกรรไกรยังช่วยส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีความมั่นใจในการยิ้มได้มากยิ่งขึ้น

Treatments-G.Orthodontic-tx-20032021-01
ลักษณะอย่างไร จึงควรจัดฟัน?

หากฟันคุณมีลักษณะดังต่อไปนี้ อาจเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่า คุณควรจะจัดฟัน
• ฟันหน้าบนยื่น (overbite) : ฟันหน้าบนมีการยื่นมาข้างหน้าจากฟันหน้าล่างมากผิดปกติ
• ฟันหน้าล่างยื่น (underbite) : ฟันหน้าล่างยื่นมาอยู่ข้างหน้าฟันหน้าบน
• ฟันสบเปิด (openbite) : เมื่อสบฟันหลังแล้ว ฟันหน้ามีลักษณะไม่สบกัน มักจะมีปัญหาในการรับประทานอาหารชนิดเส้น เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว
• ฟันสบคร่อม (crossbite) : เมื่อสบฟันแล้วมีฟันคู่สบบางซี่ที่ฟันล่างยื่นออกมาคร่อมข้างหน้าฟันบน (โดยปกติควรเป็นฟันบนคร่อมฟันล่างทุกซี่)
• ฟันห่าง (spacing) : ฟันมีข่องว่างระหว่างกัน
• ฟันซ้อนเก (crowding)
• เส้นกึ่งกลางของฟันไม่ตรงกัน (misplaced midline) : เส้นกึ่งกลางของฟันตัดซี่กลางบน และล่างไม่ตรงกัน

Treatments-G.Orthodontic-tx-20032021-03
การจัดฟันมีกี่ประเภท?

โดยทั่วไปจะแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆคือ
• จัดฟันชนิดติดเครื่องมือ (Braces) : เป็นวิธีการการดัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยจะมีการติดเครื่องมือแบร็กเก็ตเข้าไปบนผิวฟัน ซึ่งอาจทำจากโลหะ เซรามิก หรืออื่นๆ ร่วมกับลวด หรือยางดึงฟันซึ่งมีสีสันต่างๆให้ผู้ป่วยได้เลือกสรรได้ โดยวิธีนี้จะสามารถปรับแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันได้ทุกรูปแบบ และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่ระยะเวลาในการรักษาจะขึ้นอยู่กับความผิดปกติในช่องปากของผู้ป่วยแต่ละราย
• จัดฟันใส(Clear aligner / SmileAlign / Invisalign) : เป็นวิธีการจัดฟันที่มีจุดเด่นที่เครื่องมือจะมีลักษณะใส ทำให้คนรอบข้างมองไม่ค่อยเห็นเครื่องมือจัดฟัน และสามารถถอดเข้าออกได้ ทำให้อรรถรสในการรับประทานอาหารยังคงเหมือนเดิม รวมถึงการแปรงฟัน ดูแลทำความสะอาดก็ทำได้ง่ายกว่าอีกด้วย ไม่มีอาการระคายเคืองในช่องปากจากลวดหรือโลหะ รวมถึงระยะเวลาในการจัดฟันจะค่อนข้างเร็วกว่า แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการเรียงตัวของฟันผู้ป่วยด้วย แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาจะสูงกว่า

Treatments-G.Orthodontic-tx-20032021-02
การจัดฟันใสเป็นอย่างไร?

การจัดฟันใสเป็นการจัดฟันโดยไม่ใช่โลหะ ลวด หรือยางดึงฟัน แต่เป็นการใช้เครื่องมือชนิดใส ที่ทำให้เหมาะกับลักษณะการเรียงตัวของฟันผู้ป่วยแต่ละรายไป ทำให้มีความสะดวกสบายในการสวมใส่ค่อนข้างมาก และไม่ทำลายบุคลิกภาพ เนื่องจากการมีลักษณะใสทำให้มองเห็นได้ยากมากยิ่งขึ้น และสามารถถอดเข้าและออกได้

ในการรักษาผู้ป่วยจะได้รับเครื่องมือจัดฟันใสเป็นชุดตามระยะการเคลื่อนของฟัน เพื่อให้ผู้ป่วยสวมใส่และเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ด้วยตนเองทุกๆสองสัปดาห์ โดยผู้ป่วยจะถอดเมื่อรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ และทำความสะอาดช่องปากเท่านั้น และกลับมาพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 6 สัปดาห์ เพื่อตรวจดูความเปลี่ยนแปลงในการรักษา

ฟันของผู้ป่วยจะค่อยๆเคลื่อนไปตามที่วางแผนการรักษาเอาไว้ทุกๆสัปดาห์ และโดยส่วนใหญ่ระยะเวลาการรักษาจะอยู่โดยประมาณ 6-15 เดือนเท่านั้น

เพิ่มเพื่อน

สนใจทำนัด ปรึกษาฟรี