มาตรฐานการฆ่าเชื้อ

ที่ SmileBox Dental Clinic เราให้ความสำคัญกับการควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชิ้นของเราสะอาดและปราศจากเชื้อโรค เพราะหากอุปกรณ์ไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะแล้ว เชื้อโรคก็จะแพร่กระจายไปยังคนไข้ด้วยกันเอง หมอฟัน ผู้ช่วย และคนอื่น ๆ ได้ เราจึงพิถีพิถันกับขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อมากเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคต่าง ๆ เช่น HIV, วัณโรค, ตับอักเสบ, บาดทะยัก, โควิด-19 และโรคติดเชื้ออื่น ๆ

ทุกขั้นตอนการฆ่าเชื้อของเราปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล เราใส่ใจทุกกระบวนการอย่างละเอียดเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าคลินิกของเราปลอดเชื้อและปราศจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจเกาะอยู่บนพื้นผิววัสดุต่าง ๆ อย่างสิ้นเชิง ส่วนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ก็ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ำ การใช้สารเคมี (ฟอร์มาลดีไฮด์) การระเหย และความร้อนแห้ง (dry heat) ดังนั้นคุณจึงวางใจได้

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclaving) หรือหม้อนึ่งความดันไอน้ำ คือ กระบวนการการทำลายและขจัดเชื้อจุลชีพและสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทุกเครื่องมือทางทันตกรรมของเราผ่านการฆ่าเชื้อที่ระดับความร้อน 135 องศาเซลเซียสด้วยความดันไอน้ำแรงสูงที่ฆ่าเชื้อได้ทุกส่วนของเครื่องมือ

เพิ่มเพื่อน

สนใจทำนัด ปรึกษาฟรี